Logo PAŻP
PAŻP
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Logo CEF
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
GNSS
Promocja zawodu KRL
Lataj z głową
lloyd_logo

PJ.10

Subtle Navigational Factors w ramach Solution PJ.10-02a - Improved Performance in the Provision of Separation

Istota projektu
Na czym projekt polega?

Projekt realizowany w ramach SESAR 2020 Solution PJ.10-02A “Improved performance in the provision of separation”.
Istotą projektu jest zbadanie możliwości zbudowania narzędzia wspierającego KRL (Decision Supporting Tool) w procesie zapewniania separacji, opartego o dynamiczną analizę skatalogowanych informacji o powtarzalnych odstępstwach od przewidywanej systemowo trajektorii lotu (Subtle Navigational Factors).
Projekt realizowany wspólnie z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM)  Uniwersytetu Warszawskiego, partnerem PAŻP w Programie SESAR 2020, którego zadaniem jest wytworzenie:

 • narzędzia do katalogowania SNF (Subtle Navigational Factors),
 • modelu wykorzystujący SNF (Subtle Navigational Factors) obniżający liczbę interwencji KRL przy jednoczesnej optymalizacji trajektorii statku powietrznego.

W ramach projektu realizowane będą również role projektowe na poziomie SESAR 2020 Solution PJ.10-02A.

Cele projektu
Jaki jest bezpośredni cel projektu?

 • zbadanie i ocena zasadności analizowania SNF (Subtle Navigational Factors) jako czynnika wpływającego na zarządzanie trajektorią oraz separacją
 • zbadanie możliwości wykorzystania SNF jako elementu rozwijającego  i poprawiającego mechanizmy działania narzędzi KRL do wykrywania i zapewniania separacji: MTCD, TCT, MONA

 

Jakie są długofalowe korzyści z projektu?

 • możliwość uzyskania praw współwłasności do produktów projektu i wykorzystania wyników projektu jako wkładu PAŻP do programu iTEC,
 • w przypadku industrializacji rozwiązania możliwość (co najmniej) współuczestnictwa PAŻP w fazie wdrożeniowej rozwiązania (we współpracy z partnerem przemysłowym),
 • rozwój Agencji w domenie R&D, możliwość rozwoju usług consultingowych, poprawa wizerunku Agencji jako instytucji promującej innowacyjne rozwiązania w obszarze ANS.Studium integracji RPAS (UAV) z ruchem IFR  w ramach Solution PJ.10-05 — IFR RPAS Integration

Istota projektu
Na czym projekt polega?

Projekt realizowany w ramach SESAR 2020 Solution PJ.10-05 “IFR RPAS Integration”.
Istotą projektu jest zbadanie możliwości i określenie wymagań dla bezpiecznej integracji RPAS z ruchem IFR w przestrzeni kontrolowanej.
Projekt realizowany wspólnie z Politechniką Rzeszowską, partnerem PAŻP w Programie SESAR 2020, którego zadaniem jest opracowanie projektu wymagań operacyjnych i technicznych dla RPAS w ruchu IFR.

Cele projektu
Jaki jest bezpośredni cel projektu?

 • zbadanie możliwości bezpiecznej integracji RPAS z ruchem IFR
 • zbadanie wymagań operacyjnych i technicznych dla RPAS w ruchu IFR

Jakie są długofalowe korzyści z projektu?

 • zdobycie pozycji europejskiego lidera w zakresie rozwiązań dla UAV/RPAS,
 • możliwość uzyskania praw współwłasności do produktów projektu i wykorzystania wyników projektu w rozwoju własnych koncepcji operacyjnych integracji UAV/RPAS ze środowiskiem ATM,
 • w przypadku industrializacji rozwiązania możliwość (co najmniej) współuczestnictwa PAŻP w fazie wdrożeniowej rozwiązania (we współpracy z partnerem przemysłowym),
 • rozwój Agencji w domenie R&D, możliwość rozwoju usług consultingowych, poprawa wizerunku Agencji jako instytucji promującej innowacyjne rozwiązania w obszarze ANS.