Logo PAŻP
PAŻP
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Logo CEF
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
GNSS
Promocja zawodu KRL
Lataj z głową
lloyd_logo

PJ.06

Walidacja koncepcji Free Route Airspace (FRA) w dolnej przestrzeni powietrznej (poniżej FL305) w ramach Solution PJ.06-02 - Management of Performance Based Free Routing in lower Airspace

Istota projektu
Na czym projekt polega?

Projekt realizowany w ramach SESAR 2020 Solution PJ.06-02 “Management of Performance Based Free Routing in Lower Airspace”.
Istotą projektu jest opracowanie oraz walidację spójnej (w zakresie Europy) i pełnej koncepcji Free Route Airspace (FRA) w dolnej przestrzeni powietrznej (poniżej FL305).
Koncepcja będzie uwzględniała:

 • pełną integrację ruchu IFR RPAS ze środowiskiem ATM
 • aspekty bezpieczeństwa cybernetycznego w międzysystemowej wymianie danych lotniczych na poziomie FAB
 • wpływ zastosowania koncepcji FRA w dolnej przestrzeni powietrznej na czynnik ludzki

Projekt realizowany wspólnie z Politechniką Rzeszowską, partnerem PAŻP w Programie SESAR 2020, którego zadaniem jest opracowanie i zbadanie modelu algorytmów do planowania optymalnej trasy lotu w środowisku FRA.
W ramach projektu realizowane będą również role projektowe na poziomie SESAR 2020 Solution PJ.06-02.

Cele projektu
Jaki jest bezpośredni cel projektu?

 • opracowanie i zbadanie koncepcji operacyjnej zastosowania Free Route Airspace w dolnej przestrzeni powietrznej (poniżej FL305), z uwzględnieniem:
 • oceny korzyści dla użytkowników przestrzeni powietrznej w zakresie redukcji kosztów lotu poprzez skrócenia długości trajektorii,
 • oceny zmniejszenia negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko poprzez zmniejszenie emisji gazów powstałych ze spalania paliwa,
 • opracowanie i zbadanie koncepcji algorytmów dla użytkowników przestrzeni powietrznej (łącznie z GA) do planowania optymalnej trasy lotu w środowisku FRA.

Jakie są długofalowe korzyści z projektu?

 • zdobycie pozycji europejskiego lidera w zakresie rozwiązań operacyjnych w zakresie apikalności koncepcji FRA w dolnej przestrzeni powietrznej
 • wykorzystanie wyników projektu do rozwoju własnych koncepcji operacyjnej FRA
 • w przypadku industrializacji rozwiązania partnera możliwość (co najmniej) współuczestnictwa PAŻP w fazie wdrożeniowej rozwiązania (we współpracy z partnerem przemysłowym),
 • rozwój Agencji w domenie R&D, możliwość rozwoju usług consultingowych, poprawa wizerunku Agencji jako instytucji promującej innowacyjne rozwiązania w obszarze ANS.