Logo PAŻP
PAŻP
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Logo CEF
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
GNSS
Promocja zawodu KRL
Lataj z głową
lloyd_logo

PJ.03b

Redukowanie przyczyn wypadnięcia z drogi startowej poprzez prognozowanie kodu stanu drogi startowej i jego wpływu na dobór drogi opuszczenia pasa w ramach Solution PJ.03b-06 - Safety support tools for runway excursions

Istota projektu
Na czym projekt polega?

Istotą projektu jest:

 1. Analiza dostępnych dla lotniska referencyjnego danych, celem oszacowania ich przydatności / jakości w procesie modelowania RWYCC.
 2. Przygotowanie modelu matematycznego prognozującego RWYCC.
 3. Weryfikacja sprawdzalności modelu prognozującego stan drogi startowej.
 4. Weryfikacja danych o stanie drogi startowej dla oszacowania dystansu do opuszczenia pasa przez statek powietrzny.
 5. Osiągnięcie niezawodności systemu na poziomie umożliwiającym jego implementację jako elementu sieci bezpieczeństwa.
 6. Przygotowanie ram (technicznych, technologicznych, regulacyjnych, organizacyjnych i prawnych) do dopuszczenia systemu do pracy operacyjnej i implementacji zmiany dot. RWY CC w PAŻP.
 7. Możliwość wykorzystania prognozy RWYCC w operacji statku powietrznego i vice-versa.

W ramach projektu realizowane będą również role projektowe na poziomie SESAR 2020 Solution PJ.03b-06 i SESAR 2020 Solution PJ.02-08.

Cele projektu
Jaki jest bezpośredni cel projektu?

 1. Weryfikacja zakresu i jakości danych niezbędnych do szacowania RWY CC.
 2. Przygotowanie modelu RWY CC i zbadanie poprawności jego działania.
 3. Zbadanie i ocena możliwości wykorzystania danych o stanie drogi startowej

i modelu RWY CC do prognozowania dystansu i miejsca opuszczenia drogi startowej.

 1. Zbadanie możliwości wykorzystania efektów prac jako dodatkowych barier bezpieczeństwa na lotnisku.
 2. Zbadania korelacji RWYCC pomiędzy systemami lotniskowymi a systemami statku powietrznego.
 3. Zbadanie aspektów regulacyjnych.

Jakie są długofalowe korzyści z projektu?

 1. Przygotowanie PAŻP i jej klientów (lotnisk) na zmianę wymagań w zakresie szacowania stanu drogi startowej, wchodzących w życie w roku 2020.
 2. Sprawdzenie, czy możliwe jest wykonanie modelu odzwierciedlającego praktyki ATC w zakresie szacowania dystansu do opuszczenia drogi startowej.
 3. Zdobycie doświadczeń o działaniu systemów i modeli szacujących RWY CC, przed ich obowiązkowym zastosowaniem.
 4. zdobycie pozycji europejskiego lidera w zakresie rozwiązań technologiczno-operacyjnych w obszarze prognozowania RWY CC i wykorzystania RWY CC w prognozowaniu wykorzystania drogi startowej.
 5. możliwość uzyskania praw współwłasności do produktów projektu i wykorzystania wyników projektu w rozwoju własnych koncepcji operacyjnych;
 6. w przypadku industrializacji rozwiązania możliwość (co najmniej) współuczestnictwa PAŻP w fazie wdrożeniowej rozwiązania (we współpracy z partnerem przemysłowym);
 7. rozwój Agencji w domenie R&D, możliwość rozwoju usług consultingowych, poprawa wizerunku Agencji jako instytucji promującej innowacyjne rozwiązania w obszarze ANS.