Logo PAŻP
PAŻP
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

O
Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Logo CEF


Najnowsze Informacje

2014.05.23, 11:27

Drugie warsztaty „Just Culture”

zdj

Pan Krzysztof Kapis – Prezes PAŻP uczestnicząc w otwarciu warsztatów „Just Culture”, podkreślił wagę i znaczenie tej inicjatywy dla bezpieczeństwa żeglugi powietrznej. „Just Culture” to Kultura Sprawiedliwego Traktowania w procedurze raportowania zdarzeń w lotnictwie cywilnym. Od 21 do 22 maja 2014 rok Polska Agencja Żeglugi Powietrznej gościła prokuratorów cywilnych i wojskowych, przedstawicieli organów ścigania z krajów bałtyckich oraz specjalistów z Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

To już drugie warsztaty prawne poświęcone „Just Culture”, organizowane w Polsce. Organizatorem spotkania był Urząd Lotnictwa Cywilnego we współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.
W warsztatach udział wzięli zarówno polscy prokuratorzy, w tym m.in. przedstawiciele Prokuratury Generalnej oraz Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, jak i przedstawiciele organów ścigania z krajów bałtyckich. Jednym z prelegentów był Pan Roderick van Dam – Przewodniczący Zespołu Zadaniowego EUROCONTROL ds. „Just Culture”. W spotkaniu uczestniczyli także specjaliści Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Kultura Sprawiedliwego Traktowania („Just Culture”), która jest jednym z głównych elementów Kultury Bezpieczeństwa, to istotny element zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.
Pojęcie to określa pewną atmosferę zaufania, w której ludzie są zachęcani do zgłaszania zdarzeń bądź informacji związanych z bezpieczeństwem przy jednoczesnym określeniu granicy pomiędzy zachowaniem dopuszczalnym, a nie do zaakceptowania.
„Just Culture” to ważny element systemu raportowania dostarczającego informacje służące do analizy ryzyka/bezpieczeństwa.

Więcej we wspólnym komunikacie prasowym ULC i PAŻP
powrót