Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2013.05.14, 07:19

Pierwsze w Polsce warsztaty prawnicze na temat "Just Culture"

zdj

13 maja bieżącego roku w Warszawie rozpoczęły się pierwsze w Polsce warsztaty prawne dla prokuratorów poświęcone kulturze bezpieczeństwa w procedurze raportowania zdarzeń w lotnictwie cywilnym. Organizatorami wydarzenia są Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Warsztaty odbędą się w siedzibie PAŻP i potrwają dwa dni. Zebrani podczas warsztatów prokuratorzy z całej Polski będą mieli wyjątkową okazję nie tylko do tego, by zapoznać się szczegółowo z modelem polityki „Just Culture”, ale także do wysłuchania doświadczeń przedstawicieli holenderskich organów ścigania. Ponadto w programie spotkania zaplanowane są liczne panele dotyczące m.in. takich tematów jak międzynarodowe podejście do bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym czy aspekty prawne wzajemnego oddziaływania bezpieczeństwa lotniczego i postępowania karnego.

Kultura Sprawiedliwego Traktowania („Just Culture”), która jest jednym z głównych elementów Kultury Bezpieczeństwa, to istotny element zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym. Pojęcie to określa pewną atmosferę zaufania, w której ludzie są zachęcani do zgłaszania zdarzeń bądź informacji związanych z bezpieczeństwem przy jednoczesnym określeniu granicy pomiędzy zachowaniem dopuszczalnym a nie do zaakceptowania. „Just Culture” to ważny element systemu raportowania dostarczającego informacje służące do analizy ryzyka/bezpieczeństwa. Tworzony obecnie Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym (KPBwLC) oraz Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) bazują na tych informacjach.

Znaczenie „Just Cuture” w procesie raportowania zdarzeń oraz aspekty prawne z nim związane są przedmiotem zainteresowania organizacji międzynarodowych, w tym m.in. Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz EUROCONTROL.

Kultura bezpieczeństwa jest jednym z kamieni węgielnych całego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem promowanego przez ICAO. Jej elementy pojawiają się w bardzo wielu dokumentach tej organizacji. Najważniejsze z nich to Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem oraz Załącznik 19-ty, który wejdzie w życie 14 listopada 2013 roku. Dojrzała i wszechobecna Kultura Bezpieczeństwa to również jeden z głównych obszarów zainteresowania Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym (KPBwLC).

W samym tylko Planie działania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) termin „Just Culture" pojawia się co najmniej kilkanaście razy. Jednym z głównych zadań ujętych w tym Planie jest właśnie skuteczne promowanie zasad Kultury Bezpieczeństwa wśród wszystkich Państw Członkowskich i zarazem opracowanie obiektywnego sposobu jej mierzenia.

Ogromny wpływ Kultury Bezpieczeństwa, w tym „Just Culture” na ogólny poziom bezpieczeństwa został dostrzeżony także przez EUROCONTROL, co ma odzwierciedlenie w bardzo dużej ilości dokumentów EUROCONTROL odwołujących się do zasad Kultury Bezpieczeństwa. EUROCONTROL opracował w ramach swych działań nadzorczych nad Służbami Żeglugi Powietrznej oraz organami je kontrolującymi specjalne narzędzia – w tym ATM Safety Framework Maturity Survey zawierający oddzielne kwestionariusze przeznaczone dla ANS oraz Służb Zapewniających Żeglugę Powietrzną dotyczące w dużej mierze właśnie „Just Culture”.Fot. Paweł Kluska, PAŻP

Źródło: www.ulc.gov.pl
powrót