Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej

Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2013.03.25, 11:33

Loty specjalne VFR - przypomnienie

zdj

W związku z październikową nowelizacją zapisów PANS ATM Doc 4444, dotyczących lotów specjalnych VFR przypominamy o wygaśnięciu odstępstwa od oryginalnego ICAO Doc 4444 publikowanego w AIP Polska (GEN 1.7.4444).

Po stosownych uzgodnieniach z ULC, zmiana do AIP zostanie wprowadzona w dniu 2 maja 2013 roku, publikacją AIRAC 136.
Do tego czasu obowiązuje NOTAM (2097/13) wykreślający punkty: 7.13.3, 7.13.4, 7.13.5 (GEN 1.7.4444-1).

W efekcie wprowadzonych zmian, zgodnie z PANS ATM Doc 4444 udzielanie zezwoleń na wykonywanie lotów specjalnych VFR może zostać wydane:

- na wlot do strefy kontrolowanej lotniska w celu wylądowania,

- start lub odlot z/ do strefy kontrolowanej lotniska,

- przelot przez strefę kontrolowaną lotniska lub lot w strefie kontrolowanej lotniska,

jeżeli sytuacja w ruchu lotniczym na to pozwala, przy widzialności przy ziemi nie mniejszej niż 1500 m, na łączności dwustronnej z odpowiednim organem kontroli ruchu lotniczego.

Dodatkowo, ze względu na uwarunkowania lokalne wynikające z natężenia ruchu, lokalizacji lotniska, przeszkód lotniczych, zezwolenia na loty VFR SPEC mogą być wydawane w warunkach bardziej restrykcyjnych niż dopuszczane przez Doc 4444. Procedury dotyczące lotów specjalnych VFR na danym lotnisku publikowane są w AIP Polska (AD 2 punkt 2.22.5.4)
powrót