Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2013.02.19, 09:12

Czy w 2013 roku pogoda kosmiczna wpłynie na lotnictwo?

zdj

Cykl słoneczny trwa zwykle od 9 do 14 lat. Średnio, co jedenaście lat słońce wchodzi w nową fazę. Aktywność magnetyczna słońca szybko się zwiększa i osiąga swoje maksimum 3-5 lat po okresie minimum. Następnie przez około 6-7 lat aktywność słońca powoli maleje.
Najnowsze prognozy przewidują, że maksimum słonecznej aktywności może mieć miejsce w drugiej połowie 2013 roku.

Moc i zmienność wiatru słonecznego powoduje znaczne zaburzenia w warunkach okołoziemskich. Te warunki pogodowe zależne od fazy aktywności słonecznej są nazywane pogodą kosmiczną. Pogoda kosmiczna ma wpływ na bezpieczeństwo żeglugi powietrznej. Przykładowo promieniowanie jonizujące może powodować okresowe narażenie satelitów geostacjonarnych na bombardowanie przez cząsteczki wiatru słonecznego.

Wpływowi pogody kosmicznej na lotnictwo poświęcone są warsztaty organizowane wspólnie przez EUROCONTROL i Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

Uczestnikami warsztatów będą m.in. przedstawiciele linii lotniczych, przedstawiciele agencji zapewniających służby żeglugi powietrznej (ANSP), władze lotnictwa cywilnego, przedstawiciele portów lotniczych.

Żródło: Space Weather Workshop: "Effects on Aviation - Building a proportionate response in Europe" - http://www.eurocontrol.int/events/space-weather-workshop
powrót