Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.07.19, 06:54

Podpisanie umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej

zdj

W dniu 17 lipca 2012 roku w Wilnie, podpisana została Umowa o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (ang. Baltic FAB) pomiędzy Rzeczpospolitą Polską oraz Republiką Litewską. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej umowę podpisał Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP na Litwie, Pan Janusz Skolimowski, w imieniu Republiki Litewskiej – Minister Transportu i Komunikacji Litwy, Pan Eligijus Masiulis.

Zobowiązanie do tworzenia FAB-ów przez kraje członkowskie UE, najpóźniej do 4 grudnia 2012 roku, jest zawarte w przepisach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (ang. Single European Sky – SES) – czyli kompleksowej reformy systemu zarządzania przestrzenią powietrzną w całej Europie. Zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej, w wyniku negocjacji jakie prowadził Komitet Strategiczny Bałtyckiego FAB pod przewodnictwem wiceministrów ds. transportu Polski i Litwy, oba kraje są gotowe do utworzenia FAB-u.

Wdrożenie SES powinno zapewnić realizację postawionych przez Komisję Europejską ogólnoeuropejskich celów w zakresie przepustowości, efektywności kosztowej, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska tj.:
• trzykrotne zwiększenie przepustowości przestrzeni powietrznej,
• 50% obniżenie kosztów jednostkowych operacji lotniczych,
• 10% ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko wywieranego przez lotnictwo (-10% na 1 lot),
• utrzymanie wskaźników bezpieczeństwa ruchu lotniczego na najwyższym możliwym poziomie.

Oprócz inicjatywy Bałtyckiego FAB realizowanych jest 8 innych tego typu projektów w Europie: Danube FAB (Bułgaria, Rumunia), FAB Central Europe (Austria, Bośnia i Hercegowina, Republika Czeska, Chorwacja, Węgry, Słowenia, Słowacja), FAB Europe Central (Belgia, Szwajcaria, Niemcy, Francja, Holandia, Luksemburg), Blue MED (Cypr, Grecja, Włochy, Malta, natomiast Albania, Egipt, Tunezja są członkami stowarzyszonymi, a Jordania i Liban obserwatorami), NEFAB (Estonia, Finlandia, Islandia, Łotwa, Norwegia), DK-SE FAB (Dania i Szwecja), UK-IE FAB (Wielka Brytania i Irlandia), South West FAB (Portugalia i Hiszpania).

Źródło: http://www.transport.gov.pl/
powrót