Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.05.21, 14:21

Pierwszy polski Aviation Day

zdj

15 maja 2012 r. w Warszawie IATA zorganizowała pierwszy w Polsce „Aviation Day”.
Aviation Day był konferencją panelową moderowaną przez gości zaproszonych przez IATA ze wstępnymi przemówieniami Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Przewodniczącego IATA.

Maciej Rodak, Zastępca Prezesa PAŻP, jako przedstawiciel Agencji wziął udział w panelu poświęconym Single European Sky oraz przedstawił koncepcję Całkowitej Wartości Ekonomicznej (Total Economic Value) wprowadzoną przez Performance Review Body (PRB) jako potencjalny, uzupełniający wskaźnik skuteczności działania.
Performance Review Body (PRB) jest organem Eurocontrol odpowiedzialnym za ocenę Krajowych Planów Skuteczności Działania.

Myślą przewodnią Prezesa Macieja Rodaka było wykazanie:

a) pełnych korzyści, jakie linie lotnicze odnoszą z pełnego, zbilansowanego pakietu działań optymalizacyjnych ANSPs - nie tylko redukcji kosztów,

b) konieczności czynnego włączenia w działania optymalizacyjne - na początek w zakresie wymiany informacji o kosztach i korzyściach - także linii lotniczych, portów lotniczych i innych beneficjentów sektora lotniczego, jak np. w obszarze obronności czy rozwoju regionalnego.

Dodatkowo, w trakcie swojego wystąpienia Prezes Maciej Rodak odniósł się do tez Przewodniczącego IATA o niedostatecznej redukcji kosztów PAŻP, podkreślając dotychczasowe i planowane dokonania PAŻP w zakresie jednoczesnego optymalizowania kosztów i ograniczenia opóźnień w ruchu lotniczym. Takie jednoczesne działanie, daje zdaniem PAŻP większe korzyści dla linii lotniczych niż sama redukcja kosztów bezpośrednich PAŻP.

Prezentacja Prezesa Macieja Rodaka
Wystąpienie Prezesa Macieja Rodaka wygłoszona w trakcie „Aviation Day”


Celem PAŻP jest świadczenie wysokiej jakości służb żeglugi powietrznej, korzystnych dla użytkowników i przyjaznych dla środowiska. Realizujemy ten cel poprzez umocnienie pozycji PAŻP w Europie jako konkurencyjnego i stabilnego ekonomicznie dostawcy służb żeglugi powietrznej, oferującego adekwatny poziom bezpieczeństwa i jakości usług zgodnie z potrzebami użytkowników przestrzeni powietrznej.

Porównanie wyników operacyjnych oraz kosztów działalności PAŻP na tle innych dostawców usług w Europie wskazuje, że wykonujemy nasze funkcje w sposób profesjonalny oraz bardzo efektywny. Biorąc pod uwagę osiągane wyniki, oczekiwanie dot. dalszego ograniczania kosztów powinno być rozważane w odniesieniu do wpływu tego typu działań na osiągane wyniki operacyjne.

Szczegóły w załączonej prezentacji
powrót