Logo PAŻP
PAŻP
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

O
Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Logo CEF


Najnowsze Informacje

2012.03.21, 07:52

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Inżynieria Ruchu Lotniczego"

zdj

W dniach 20 i 21 marca 2012 r. odbywa się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Inżynieria Ruchu Lotniczego". Konferencja jest organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego działające przy Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej.

Celem Konferencji jest prezentacja głównych obszarów zainteresowania współczesnych organów zarządzania żeglugą powietrzną. Konferencja zgromadziła licznych specjalistów z zakresu inżynierii ruchu lotniczego, w tym także z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz z Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze".
Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji jest prof. dr hab. inż. Marek Malarski. Komitet ten zgromadził licznych Profesorów z wielu polskich ośrodków naukowych, między innymi z Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Śląskiej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz z Akademii Morskiej w Gdyni.


powrót