Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2011.11.16, 12:00

Prace nad „bałtyckim wspólnym niebem”

zdj

4 i 5 listopada br. Prezes PAŻP Krzysztof Banaszek odwiedził "Oro navigacija" litewską instytucje zapewniająca służby żeglugi powietrznej. Celem wizyty były uzgodnienia dotyczące projektów realizowanych w 2012 roku oraz budżetu.

Obydwie instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej współpracują w obrębie Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej. Ustalenia z 4 i 5 listopada są realizacją ustaleń z 29 lipca 2010 r.

29 lipca 2010 r w Wilnie ministrowie właściwi do spraw transportu podpisali porozumienie umożliwiające rozwój Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej poprzez stworzenie formalnych, instytucjonalnych ram współpracy. Utworzono wspólny Komitetu Strategiczny oraz odpowiednie grupy robocze.

Zgodnie z celami pakietu legislacyjnego Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej II (SES II) funkcjonalne bloki przestrzeni są narzędziem umożliwiającym poprawę współpracy pomiędzy instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej, narzędziem służącym zwiększeniu efektywności działania i redukcji kosztów.

Baltic FAB umożliwi osiągnięcie wyższej pojemności, poprawę wydajności sieci zarządzania ruchem lotniczym, skrócenie długości tras lotniczych - z czym wiążą się oszczędność paliwa lotniczego oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Cele te zostaną osiągnięte przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poprawy efektywności kosztowej instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.

Osiągnięcie powyższych celów wymaga skoordynowania prac z sąsiednimi funkcjonalnymi blokami przestrzeni powietrznej. FAB, jak również z krajami trzecimi.

Państwa członkowskie UE są zobowiązane do utworzenia FAB-ów najpóźniej do 4 grudnia 2012 roku. BalticFAB jest otwarty dla innych krajów, które zechcą dołączyć do niego w przyszłości.

Informacja "Oro navigacija"
http://www.ans.lt/lt/naujienos/aktualijos/2011/11/06/pansa-vizitas/

Przez dwa dni: 14 i 15 listopada br. w siedzibie "Oro navigacija" obradowały grupy robocze Balic FAB „Workgroups”.
Celem warsztatów było przygotowanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia Balic FAB.
http://www.ans.lt/en/en/news/latest-news/2011/11/16/meeting-repres-fab/


15 listopada 2011 poparcia dla wspólnego przedsięwzięcia instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej udzielił litewski minister komunikacji Eligijus Masiulis.

Litwa i Polska jeszcze w tym roku podpiszą porozumienie o utworzeniu wspólnego bloku przestrzeni powietrznej (Functional Airspace Block), co ma zwiększyć bezpieczeństwo lotów i obniżyć ich koszta - poinformowało w wtorek litewskie ministerstwo komunikacji.

Kwestia ta była omawiana m.in. podczas wtorkowego spotkania w Wilnie ministra komunikacji Litwy Eligijusa Masiulisa z Georgiem Jarzembowskim, koordynatorem Komisji Europejskiej ds. wspólnych przestrzeni powietrznych.

"Realizacja tego projektu jest na liście priorytetowych zadań litewskiego rządu. W sprawie tworzenia wspólnego bloku przestrzeni powietrznej jest już przygotowane polsko-litewskie porozumienie międzyrządowe. Zamierza się je podpisać do końca bieżącego roku" - czytamy w komunikacie ministra Masiulisa.

We wtorkowym komunikacie odnotowuje się, że wspólna kontrola przestrzeni powietrznej przyczyni się do usprawnienia zarządzania lotami, obniżenia ich kosztów i zwiększenia bezpieczeństwa.

Nie wyklucza się, że w przyszłości do polsko-litewskiego bloku przestrzeni powietrznej dołączą inne kraje, przed wszystkim kraje bałtyckie, ale także Ukraina, Białoruś, obwód kaliningradzki.

Zgodnie z unijnym zarządzeniem do 4 grudnia 2012 roku kraje członkowskie Unii Europejskiej mają utworzyć pomiędzy sobą bloki zarządzania przestrzenią.

Źródło: Polska Agencja Prasowa
powrót