Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2011.06.24, 07:55

Krajowy Plan Skuteczności Działania (KPSD) na lata 2012-2014

zdj

Na stronach WWW Urzędu Lotnictwa Cywilnego opublikowano plik Krajowego Planu Skuteczności Działania (KPSD) na lata 2012-2014.

Prace nad dokumentem trwały od listopada 2010 r., kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w tej sprawie a zakończyły się konsultacjami w połowie maja 2011.

W pracach tych uczestniczyły następujące instytucje i podmioty: Urząd Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwo Infrastruktury, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Dowództwo Sił Powietrznych, przedstawiciele przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”.

Wstępna analiza zapisów Krajowego Planu Skuteczności Działania (KPSD) wskazuje, że osiągnięto zakładany przez PAŻP cel, jakim było uzyskanie realnej stawki ER możliwej do uzyskania przy równoczesnym obniżeniu opóźnień w polskiej przestrzeni powietrznej i nadrobieniu zaległości inwestycyjnych / infrastrukturalnych. Ponadto, uwzględniając zmiany w polskiej przestrzeni powietrznej, specyfikę Ruchu lotniczego w Polskich TMA i APP oraz zasady alokowania kosztów do obszaru TNC i ER, zaproponowana została nowa alokacja kosztów PAŻP co pozwoliło znacznie obniżyć stawki opłaty za nawigację terminalową (TNC) do poziomu ok. 780 zł w latach 2012-2014

Stawka / Rok

2010

2011

2012

2013

2014

TNC (w PLN)

868,37

1050,24

781,06

788,24

785,80

ER (w PLN)

165,92

155,18

154,73

158,50

153,68W ocenie PAŻP jest to dobra propozycja, bazująca na propozycjach zgłoszonych w kwietniu 2011 do konsultacji, uwzględniająca zarówno potrzeby polskiego rynku lotniczego jak też możliwości w zakresie poprawy efektywności PAŻP a także wykonania zadań zgodnie z ustawą o PAŻP i realizacji inwestycji oraz rozwoju niezbędnego dla sprostania wzrostowi ruchu lotniczego.

Z informacji podanych przez ULC wynika, że KPSD został w dniu 15 czerwca zaakceptowany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i przekazany do Ministerstwa Infrastruktury, celem przyjęcia go na poziomie krajowym – zgodnie z wymogami art. 12 rozporządzenia 691/2010.

Plik do pobrania:
polish-performance-plan2012-2014
lub
http://www.ulc.gov.pl/..../polish-performance-plan2012-2014.pdf


Więcej informacji na stronach ULC:
http://www.ulc.gov.pl/
powrót