Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2011.06.20, 07:22

Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej dla PAŻP na lata 2011-2014

zdj

Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorza Kruszyńskiego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej otrzymała przedłużenie Certyfikatu Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej na kolejne 3 lata. Certyfikat z rąk Prezesa ULC odebrał w dniu 17.06.2011 Prezes PAŻP Pan Krzysztof Banaszek.

Wymóg certyfikacji został nałożony przez Unię Europejską rozporządzeniem (WE) Nr 550 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Podstawowym celem certyfikacji jest jednoznaczne stwierdzenie, że instytucja spełnia, określone w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2096/2005 z 20 grudnia 2005 r., wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej.

Zgodnie z ustawą z grudnia roku 2006 zadaniem PAŻP jest zapewnienie funkcjonowania bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi powietrznej. Zadania te realizowane są w sposób bardzo efektywny w ramach działalności finansowanej z opłat przewoźników korzystających z polskiej przestrzeni powietrznej oraz polskich lotnisk znajdujących się pod kontrolą PAŻP. PAŻP należy obecnie do grupy najtańszych dostawców usług (tzw. ANSP) w Europie.

Pan Krzysztof Banaszek, Prezes PAŻP powiedział:
- Certyfikat został wydany zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami na maksymalny możliwy okres kolejnych 3 lat. Decyzja ULC została podjęta po zakończeniu procesu re-certyfikacji, który wiązał się z przeprowadzeniem cyklu audytów i kontroli w ramach nadzoru bieżącego prowadzonego przez ULC. Przeprowadzone kontrole i audyty potwierdziły zdolność Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do pełnej realizacji postawionych przed PAŻP zadań, co jest kolejnym potwierdzeniem dla wysokiej jakości pracy personelu PAŻP, zaangażowania pracowników oraz poziomu organizacyjnego Agencji.

Komunikat prasowy

Więcej informacji można uzyskać na www.ulc.gov.pl
powrót