Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2011.06.10, 14:02

ćwiczenia "Vigilant Skies 2011"- 6-10.06.2011

zdj

W dn. 6-10 czerwca 2011 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej udostępniła swoje zasoby w celu realizacji ćwiczeń NATO - Rosja "Vigilant Skies 2011" w ramach inicjatywy CAI (Cooperative Airspace Initiative).

Inicjatywa ma na celu wymianę danych radarowych i koordynację pomiędzy NATO i Rosją w przypadku zagrożeń terrorystycznych z powietrza.

Polski lokalny ośrodek koordynacyjny i testowane Centrum Koordynacyjne NATO-owskiej wchodzące w skład systemu CAI są zlokalizowane w siedzibie PAŻP w Warszawie. PAŻP zapewniał obsługę logistyczną i techniczną. Eksperci PAŻP byli zaangażowani w organizację i uczestnictwo w ćwiczeniach.

- Uczestnictwo specjalistów PAŻP w ćwiczeniach "Vigilant Skies 2011" jest doskonałą okazją do wykorzystania potencjału naszych ekspertów a także przyczyni się do lepszego zabezpieczenia obsługi tego typu operacji w przyszłości - powiedział prezes PAŻP Krzysztof Banaszek.

Uczestnicząc w projekcie finansowanym w ramach NRC - CAI (NATO RUSSIA COUNCIL - Cooperative Airspace Initiative) PAŻP na stałe udostępnia swoją infrastrukturę i personel dla Lokalnego Ośrodka Koordynacyjnego Warszawa (Warsaw LCU - Local Coordination Unit) oraz czasowo dla NATO-wskiego Centrum Koordynacyjnego (NATO CAI Coordination Center).

- Chciałbym podkreślić, że koszty uczestnictwa PAŻP zarówno w ćwiczeniach "Vigilant Skies 2011" jak i w CAI są refundowane przez NATO - powiedział prezes PAŻP Krzysztof Banaszek.

PAŻP zatrudnia ok. 1700 osób (z czego ok. 450 osób to licencjonowani kontrolerzy ruchu lotniczego). Zapewnia obsługę ruchu lotniczego na polskich lotniskach i w polskiej przestrzeni powietrznej. Agencja rozpoczęła działalność 1 kwietnia 2007 r. Do zadań PAŻP należy m.in. zarządzanie przestrzenią powietrzną, przepływem ruchu lotniczego, utrzymywanie i rozbudowa infrastruktury nawigacyjnej, zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi w polskiej przestrzeni powietrznej, współdziałanie z odpowiednimi służbami i wojskiem.

- Informacja prasowa

- Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej

oraz na www.lotniczapolska.pl
powrót