Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2010.10.18, 17:18

WSPOMNIENIE DR EUGENIUSZA WRÓBLA

zdj

Od listopada 2005 do grudnia 2007 roku pełnił funkcję wiceministra w resorcie transportu odpowiedzialnego za transport lotniczy. Był inicjatorem i współautorem ustawy powołującej do życia Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Doktor nauk technicznych Politechniki Śląskiej.
Wykładał na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.
W latach 1990–1995 zajmował stanowisko wicewojewody katowickiego. Z jego inicjatywy powstało Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, które pod jego nadzorem doprowadziło do uruchomienia i rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach.

W rządzie Jerzego Buzka pełnił funkcję doradcy ministra transportu i gospodarki morskiej. Zasiadał w licznych radach nadzorczych w tym w Polskich Linii Lotniczych LOT.

W latach 1998-2001 jako ekspert Sejmowej Komisji Transportu i Łączności oraz doradca kolejnych ministrów transportu i gospodarki morskiej uczestniczył m.in. w opracowaniu projektu prawa lotniczego. Od 7 listopada 2005 do 6 maja 2006 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, następnie do 3 grudnia 2007 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu. Był inicjatorem i współautorem ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Ostatnio zaangażowany był w tworzenie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej przy Politechnice Śląskiej.
powrót