Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2008.12.05, 15:22

Konferencja AIRSIDE

zdj

3 grudnia 2008 r. w hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie odbyła się konferencja „AIRSIDE” pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Organizatorem konferencji był JKM Institute.

Słowo wstępne, w imieniu nieobecnego Sekretarza Stanu Tadeusza Jarmuziewicza, wygłosił Marian Konopiński kierujący Departamentem Transportu Lotniczego Ministerstwa Infrastruktury.

Polską Agencję Żeglugi Powietrznej reprezentowali: Prezes PAŻP Krzysztof Banaszek, Kierownik Działu Procesów Jakości i Bezpieczeństwa Ruchu Lotniczego - Marian Sławiński oraz Kierownik Działu Kontroli Lotniska Jarosław Niewiński.

Uczestnikami konferencji byli także m.in.: przedstawiciele Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, miesięcznika „Lotnisko” oraz firm, środowisk i organizacji związanych z lotnictwem.

Konferencja poświęcona była szeroko pojętej tematyce związanej z działalnością lotnisk. Pojawiły się na niej zagadnienia dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania portów lotniczych, nowych technologii nawierzchni lotniskowych, zależności między ekologią i płytą lotniska, systemów nawigacji naziemnej, zarządzania ruchem i optymalizacji projektowania płyty lotniska.

Pierwszym prelegentem z PAŻP był Pan Marian Sławiński, który przedstawił zasady szkolenia personelu portów lotniczych. Omówił m.in. jakie powinny być kwalifikacje załogi portu lotniczego służb i pomocniczych oraz jakie certyfikaty władzy lotniczej są wymagane. Przedstawił również wymagania szczegółowe, minima kompetencyjne oraz filozofię, wizję formę i organizację szkolenia specjalistów portu lotniczego.

Drugim prelegentem z PAŻP był Pan Jarosław Niewiński, który w swojej prezentacji „Zwiększenie przepustowości AIRSIDE” omówił m.in. takie parametry jak czas operacji, czas reakcji w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym oraz możliwe pole do zmian w procedurach podejścia, czasie reakcji załogi i infrastrukturze PML. Ukazał zwiększenie przepustowości jako złożony proces, wymagający współpracy z liniami lotniczymi i lotniskiem.
powrót