Logo PAŻP
PAŻP
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

O
Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Logo CEF


Najnowsze Informacje

2008.11.03, 13:08

Rozporządzenie w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

zdj

W dniu 1 listopada 2008 weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty.Rozporządzenie to zastąpi dotychczas obowiązujące trzy rozporządzenia, tworzące tzw. III pakiet liberalizacyjny będący podstawą utworzenia wspólnego rynku w zakresie lotnictwa cywilnego we Wspólnocie.
Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza m.in. nowe zasady publikacji taryf przewozu lotniczego, wykonywanego z portów lotniczych położonych na terytorium państw Wspólnoty. Należy w tym miejscu jednak wyraźnie podkreślić, iż przepisy dotyczące ustalania taryf określone w ww. rozporządzeniu nie zastępują, ale jedynie uzupełniają przepisy dotyczące nieuczciwych praktyk oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumentów, w tym ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Określone w rozporządzeniu wymogi dotyczą wszystkich form oferowania i upublicznienia taryfy przewozu: poprzez Internet, telefon, ogłoszenia w prasie, radiu i telewizji itp. Stosują się one do wszystkich usług przewozu lotniczego wykonywanych z portu lotniczego położonego w państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej i dotyczą zarówno taryf publikowanych przez przewoźnika lotniczego, jak i biuro podróży.

Zgodnie z art. 23 rozporządzenia, zarówno taryfy lotnicze stosowane w przewozach pasażerskich, jak i stawki lotnicze stosowane w przewozie towarów, dostępne publicznie muszą zawierać:

* obowiązujące warunki przewozów lotniczych
* ostateczną cenę, jaką konsument będzie zobowiązany zapłacić – cena ta uwzględnia wysokość taryfy/stawki lotniczej oraz wszystkie należne podatki, dopłaty, opłaty oraz inne należności, które są niemożliwe do uniknięcia i możliwe do przewidzenia w chwili publikacji
* wyszczególnienie poszczególnych rodzajów opłat składających się na ostateczną cenę przewozu, w tym co najmniej:
- taryfę/stawkę lotniczą,
- podatki,
- opłaty lotniskowe,
- inne opłaty, dopłaty i należności, takie jak związane z ochroną lub paliwem, jeżeli są one uwzględnione w ostatecznej cenie przewozu.

Ostateczna cena przewozu powinna być wskazana na wszystkich etapach procesu oferowania i zawierania umowy. Podanie poszczególnych składowych ostatecznej ceny nie zwalnia przewoźnika z obowiązku wskazania pełnej ostatecznej ceny przewozu.

Niezależnie od powyższego, rozporządzenie zobowiązuje przewoźników lotniczych do przekazywania w sposób wyraźny, przejrzysty i jednoznaczny na początku procesu rezerwacji informacji o wszystkich opcjonalnych dopłatach do ceny, przy czym zgoda klienta na ww. dopłaty powinna być wyrażana na zasadzie dobrowolnego skorzystania z usługi objętej opłatą.

***

Przypadki łamania oraz podejrzenia nieprzestrzegania przez przewoźników lotniczych powyższej regulacji należy zgłaszać do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Punkt Obsługi Klienta, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, tel.: (22) 520 74 35, (22) 520 74 36, (22) 520 74 37, fax: (22) 520 72 02, e-mail: kancelaria@ulc.gov.plTen adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ), bądź do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, tel. (22) 556 08 00, e-mail: uokik@uokik.gov.plTen adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ), które współpracują ze sobą w zakresie realizacji obowiązków wymienionych w przedmiotowym rozporządzeniu.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
powrót