Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2018.11.20, 13:34

Ćwiczenia SAR z udziałem ośrodka ARCC

zdj

W ramach Anakonda-18, największych ćwiczeń Wojska Polskiego w bieżącym roku, odbyło się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-18/II. W działania zaangażowanych było blisko 300 osób z Sił Zbrojnych RP oraz innych służb, instytucji i organizacji. Oprócz sprawdzenia w praktyce działania wszystkich elementów służby SAR w Polsce, jednym z głównych założeń było zweryfikowanie możliwości operacyjnego działania funkcjonującego w strukturach PAŻP Cywilno-Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC).

Po raz pierwszy scenariusz ćwiczenia przewidywał dwa, przebiegające równolegle, epizody z zakresu SAREX. Praca koordynatorów w PAŻP była dodatkowo obserwowana przez przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Szefa Obrony Powietrznej z Dowództwa Operacyjnego. Sprawdzeniu podlegały rozwiązania systemowe funkcjonujące w ramach służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR), w tym ośrodka ARCC oraz współpracujących służb: Sił Zbrojnych RP, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Polskiego Czerwonego Krzyża i Prokuratury. Scenariusz przewidywał dwie symulowane katastrofy lotnicze. Załoga ARCC podczas ćwiczeń koordynowała działania wszystkich służb ratowniczych, prowadzone w trudno dostępnym terenie na północy Polski. Warunki pogodowe nie pozwoliły niestety na udział lotniczych sił ratowniczych w epizodzie odbywającym się w rejonie miejscowości Mrzeżyno. Akcja ratownicza w tym miejscu odbywała się z wykorzystaniem naziemnych służb ratowniczych województwa Zachodniopomorskiego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Jednym z ćwiczonych elementów był bowiem tak zwany epizod chemiczny, zakładający rozszczelnienie zbiorników z niebezpieczną substancją w momencie katastrofy. Drugi epizod, prowadzony w rejonie miejscowości Giżycko, obejmował działania dwóch zespołów lotniczych służby SAR, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Lotnictwa Straży Granicznej oraz naziemnych służb ratowniczych. W tym elemencie po raz pierwszy wykorzystano oddziały Wojsk Obrony Terytorialnej, które utworzyły w swoich strukturach Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze (NZP-R), dedykowane służbie SAR. Również po raz pierwszy personel ośrodka ARCC koordynował działania naziemnych i lotniczych służb ratowniczych z wykorzystaniem obrazu przesyłanego na żywo z samolotu Staży Granicznej - Stemme ES 15. Obraz z powietrza wykorzystywany był również przez działającego na miejscu akcji koordynatora (KDR), co w znaczny sposób zwiększyło potencjalne możliwości służb ratowniczych udzielających pomocy poszkodowanym w wypadku lotniczym. Wkład kierownictwa i personelu operacyjnego SG okazał się tym samym niezwykle istotny dla powodzenia prowadzonej akcji ratowniczej. Wszystkim służbom biorącym udział w ćwiczeniu należą się gorące podziękowania ze strony ośrodka ARCC za zaangażowanie w organizację oraz przebieg ćwiczenia w obu epizodach dotyczących służby SAR. Zaobserwowane działania, wnioski oraz uwagi zostaną wykorzystane w celu dalszego doskonalenia działania samego ośrodka ARCC w PAŻP, jak i procedur współdziałania wszystkich służb ratownictwa, biorących udział w lotniczych akcjach poszukiwawczo-ratowniczych.

GALERIA Z ĆWICZEŃ
powrót