Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2008.03.14, 08:40

Posiedzenie CANSO – 10.03.2008

zdj

W dniu 10.03.2008 w Amsterdamie odbyło się specjalne posiedzenie Extraordinary General Meeting CANSO (Civil Air Navigation Services Organisation ), w którym uczestniczyli dyrektorzy zarządzający reprezentujący członków organizacji.

Ze strony PAŻP udział wzięli:
- Krzysztof Banaszek Z-ca Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej, p.o. Prezesa PAŻP
- Maciej Rodak – Dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem

W czasie posiedzenia Komitet Zarządzający CANSO przedstawił koncepcję dalszego rozwoju organizacji (skupiającej obecnie kilkudziesięciu dostawców usług żeglugi powietrznej oraz przedstawicieli przemysłu). Po przedstawieniu koncepcji rozwoju organizacji, uwzględniającej podstawowe zadania ANSP, omówiono główne obszary zadań, jakie będą realizowały poszczególne struktury CANSO. Ustalono także główne kierunki zmian
w obszarze służb żeglugi powietrznej, po czym nastąpiło głosowanie kompletnej koncepcji, którą nazwano „Imagine 2010”.

Przedstawiona przez Komitet Zarządzający koncepcja została przyjęta do realizacji.

Więcej informacji:
http://www.canso.org/canso/web/
http://www.canso.org/Canso/Web/news/CANSO+press+releases/CANSO+BEGINS+NEW+ERA.htm
powrót