Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2018.05.16, 07:53

Spotkanie IFAIMA EUR/NAT w PAŻP

zdj

W dniach 17-18 kwietnia 2018 r. w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odbyło się 3. Spotkanie Grupy EUR/NAT IFAIMA (International Federation of Aeronautical Information Management Associations), w którym udział wzięli przedstawiciele służb informacji lotniczej (AIS/AIM) rejonu EUR/NAT z Austrii, Estonii, Holandii, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowenii, Tunezji oraz Turcji. Spotkaniu przewodniczyli Barbara Fröhlich (SiAiMA, Słowenia) oraz Oliver Wessollek (GdF, Niemcy). Stronę organizacyjno-logistyczną spotkania przygotował Dział Zarządzania Informacją Lotniczą PAŻP.

Dwudniowe seminarium poświęcone było przybliżeniu sytuacji i działań AIS/AIM w poszczególnych krajach, i obejmowało następujące zagadnienia:

• AIM w Turcji - struktura organizacyjna, szkolenie i licencjonowanie personelu;
• sprawozdanie grupy roboczej HVFR (Harmonisation of VFR Planning);
• przegląd najnowszych zmian w Załączniku 15 ICAO;
• porozumienie SLA jako podstawę współpracy pomiędzy AIS Polska a dawcami danych lotniczych;
• sprawozdanie nt. wyników ankiety internetowej wśród członków IFAIMA;
• sprawozdanie nt. działalności IFAIMA przy ICAO.

Uczestnicy spotkania dyskutowali również nt. wersji roboczej podręcznika AIS/AIM przygotowanej przez IFAIMA. Ujednolicony dokument zostanie zaprezentowany podczas globalnego forum IFAIMA w Santo Domingo w maju 2018 r. Obszarami, na które zwrócono szczególną uwagę było duże zróżnicowanie zadań, jakie może wykonywać pracownik AIS i wieloznaczność określeń „AIS Officer” oraz „AIM Specialist”, co stanowi utrudnienie w stworzeniu ujednoliconego programu szkolenia dla personelu AIS/AIM. W trakcie seminarium poruszana była również problematyka poziomu i wymogów znajomości języka angielskiego w realizacji zadań służb AIS/AIM.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z działalnością i realizacją zadań przez Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, mieli również możliwość zwiedzenia sal operacyjnych CZRL i TWR Warszawa, a także Biura NOTAM oraz ARO Warszawa.
powrót