Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2008.02.14, 21:59

Konferencja LOTNISKO 2008

zdj

13 lutego br. Zastępca Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej Pan Krzysztof Banaszek, w imieniu Prezesa PAŻP Pana Macieja Rodaka, wziął udział w konferencji „LOTNISKO 2008”, zorganizowanej pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury przez redakcję miesięcznika „Lotnisko” oraz Zarząd Targów Warszawskich SA.

Otwarcia konferencji „LOTNISKO 2008” dokonał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pan Tadeusz Jarmuziewicz. Podczas swojego wystąpienia wiceminister przedstawił m.in. zarys prac legislacyjnych resortu związanych z sektorem transportu lotniczego oraz poinformował o planach związanych z analizą rynku która ma być w przyszłości podstawą do stworzenia spójnego programu rozwoju transportu lotniczego w Polsce.

Wiceprezes Krzysztof Banaszek uczestniczył w bloku tematycznym „Przewozy lotnicze w Polsce – stan obecny i perspektywy”. Podczas swojej prezentacji omówił m.in. dane dotyczące liczby operacji lotniczych w latach 2004 – 2007 oraz prognozowanego ich wzrostu w roku 2008. Przedstawił także informacje związane z infrastruktura CNS/ATM i aktualnym rozmieszczeniem naziemnych i trasowych pomocy radionawigacyjnych.

W trakcie swojego wystąpienia wiceprezes podkreślił, iż Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpoczęła samodzielną działalność niespełna rok temu i obecnie stoją przed nią wyzwania związane z koniecznością m.in.: dostosowywania organizacji Agencji do zmieniających się warunków zewnętrznych (UE, SES, FAB), zapewniania ciągłości pracy służb odpowiedzialnych za żeglugę powietrzną oraz stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych szczególnie do zakupów związanych z zarządzaniem ruchem lotniczym.

W sesji trzeciej poświęconej technologiom dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej reprezentował Pan Marian Sławiński - Kierownik Działu Procesów Jakości i Bezpieczeństwa Ruchu Lotniczego, który omówił zagadnienia związane z bezpieczeństwem żeglugi powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej.

Podczas swojej prezentacji Pan Marian Sławiński przedstawił m.in. złożoność otoczenia służb ATM, dane dot. wypadków lotniczych, które stanowią punkt wyjścia do oceny skuteczności procesów bezpieczeństwa, a także strukturę połączeń funkcjonalnych w procesie zarządzania ruchem lotniczym, wymagania europejskie dotyczące bezpieczeństwa ruchu lotniczego oraz istotę i poziomy integracji systemu SMS.

Wśród uczestników konferencji byli także m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Janusz Mikuła, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Zbigniew Rynasiewicz, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki Maks Kraczkowski, prof. dr hab. Bogusław Liberadzki oraz przedstawiciele administracji rządowej, portów lotniczych i środowisk związanych z transportem lotniczym.

W drugiej części konferencji uczestniczył także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński, który w sesji poświęconej finansowaniu budowy i modernizacji lotnisk i infrastruktury lotniskowej omówił prace jakie trwają w resorcie nad usunięciem stwierdzonych przez Komisję Europejską uchybień w obowiązującej procedurze planowania przestrzennego.

Dwudniowa Konferencja „LOTNISKO 2008” umożliwiła zaproszonym gościom szeroką dyskusję na temat m.in.: problemów legislacyjnych i potrzeby szybkiego dostosowania obowiązującego prawa do zmieniających się warunków w sektorze lotniczym, finansowania i planowania infrastruktury lotniskowej, prac projektowych na rzecz rozbudowy i modernizacji lotnisk, a także nowoczesnych technologii wspierających bezpieczeństwo ruchu lotniczego.

Podczas konferencji paneliści wielokrotnie podkreślili zarówno rolę jaką Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odgrywa obecnie i będzie odgrywała w przyszłości w bezpiecznym i efektywnym zarządzaniu przestrzenią powietrzną jak i bardzo dobre przygotowanie merytoryczne pracowników PAŻP.

Polską Agencję Żeglugi Powietrznej na konferencji „Lotnisko 2008” reprezentowała także Kierownik Zespołu ds. Sprawozdawczości i Współpracy Marta Jabłońska – Cieśla, Kierownik Działu Planowania i Controllingu RCO Poland Ewa Suchora – Natkaniec oraz Kierownik Działu Funduszy Europejskich Aleksandra Karpińska.
powrót