Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2008.02.14, 14:31

FAB - Funkcjonalne Bloki Przestrzeni

zdj

W dniu 22.01.2008 Komisja Europejska zorganizowała w Brukseli Konferencją na temat przyszłości programu Single European Sky w której uczestniczył Prezes Maciej Rodak oraz specjaliści odpowiedzialni za strategię agencji w tym obszarze.


Jednym z kluczowych zagadnień wyznaczających przyszłość systemu ATM w Europie jest koncepcja Funkcjonalnych Bloków Przestrzeni (FAB). Jest to również jeden z elementów koncepcji SES gdzie funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej mają stanowić mechanizmy zapewniające maksymalną przepustowość, bezpieczeństwo i wydajność sieci zarządzania ruchem lotniczym. Otoczenie regulacyjne wokół FAB wymaga jednak dodatkowej warstwy regulacyjnej – niezbędnej z punktu widzenia ANSP. Sprostanie wyzwaniom, przed którymi stoi transport lotniczy możliwe jest jedynie dzięki podjęciu wspólnych wysiłków przez sektor, państwa członkowskie, siły wojskowe, kraje trzecie i partnerów społecznych, przy pełnym wykorzystaniu istniejących mechanizmów konsultacyjnych przewidzianych dla SES.

Zagadnienie wypracowania stanowiska naszego kraju oraz przygotowania się podmiotów działających w Polsce do tworzenia i udziału w FAB jest przedmiotem szczególnego zainteresowania Prezesa PAŻP Pana Macieja Rodaka oraz było i jest przedmiotem zainteresowania Ministerstwa nadzorującego działalność PAŻP (poprzednio Ministerstwa Transportu obecnie Ministerstwa Infrastruktury). Polska ma szanse stać się siłą wiodącą w tworzeniu FAB0u w tej części Europu. Obecnie trwają prace nad oceną możliwości rozpoczęcia prac nad FAB-em w podstawowej konfiguracji opartej o przestrzeń powietrzną Polski i Litwy. Rozważane są również inne możliwe warianty tworzenia FAB-u w regionie Bałtyku.
powrót