Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2017.12.05, 14:46

Polska liderem w wykorzystaniu środków CEF na transport

zdj

44 projekty z zakresu infrastruktury transportowej są realizowane w Polsce z pomocą instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Ich wartość to prawie 24 mld zł, z czego ponad 18 mld zł to dofinansowanie CEF.

O dotychczasowych efektach CEF, dalszych działaniach, rozmawiali w Warszawie przedstawiciel rządu, Komisji Europejskiej, państw członkowskich UE oraz beneficjentów i partnerów społecznych. Konferencję otworzył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński i komisarz UE ds. transportu Violeta Bulc. O rezultatach instrumentu opowiedział wiceminister rozwoju Witold Słowik. Komisarz spotkała się też z wicepremierem Mateuszem Morawieckim.CEF wspiera rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Unia Europejska przeznaczyła w swoim budżecie na ten cel odrębną pulę środków. Funduszami na transport zarządza Ministerstwo Rozwoju.

- Cieszę się, że Unia Europejska odgrywa tak istotną rolę w rozwoju infrastruktury w Polsce. W oparciu o ten rozwój będziemy mogli sprostać wyzwaniom transportowym i inwestycyjnym w przyszłości" – mówiła komisarz Violeta Bulc.

Rezultaty

Dotychczas odbyły się 4 konkursy (CEF Transport 2014, 2015, 2016 i CEF Synergy 2016). W sumie 44 przedsięwzięcia otrzymały 18 mld zł. Ich wartość to niemal 24 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu CEF Transport 2016, polska koperta narodowa została zakontraktowana w całości. Polska otrzymała też część środków, których nie były w stanie wykorzystać inne kraje.Fundusze CEF zostały przeznaczone na realizację inwestycji w sektorze kolejowym, drogowym, morskim, lotniczym, intermodalnym, transportu miejskiego oraz na budowę infrastruktury paliw alternatywnych. Tym samym, jesteśmy liderem w wykorzystywaniu środków CEF w całej Europie – Polsce przyznano 17% środków z CEF Transport 2014-2020, którego budżet dla całej UE to 24,1 mld euro.

Największym beneficjentem CEF w Polsce oraz w Unii Europejskiej są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które realizują 23 projekty (w tym 20 modernizujących linie kolejowe) o wartości ok. 18,9 mld zł i wsparciu z CEF ok. 15 mld zł. Wśród rodzimych beneficjentów znajdują się m.in. GDDKiA, ZMP Gdańsk S.A., ZMPSiŚ S.A., PAŻP, PKP CARGO S.A., Grupa LOTOS S.A.

Dzięki realizacji projektów CEF:

• zmodernizowanych zostanie ponad 990 km linii kolejowych (wraz z infrastrukturą towarzyszącą), np. linie E20, E30, E59, E75;
• ponad 1200 km linii kolejowych zostanie wyposażonych w system ERTMS (linie kolejowe E 20, E 59, E30, E75), a na ponad 1100 km dróg w system ITS (m.in. część autostrad A1, A2, A4; dróg ekspresowych S1, S6, S7, S8);
• powstanie 107 km nowych dróg ekspresowych (S61 odc. Szczuczyn – Budzisko);
• rozbudowane zostaną porty morskie wraz z infrastrukturą dostępową (drogi i linie kolejowe) – porty w Szczecinie, Świnoujściu, Gdyni i Gdańsku;
• wdrożony zostanie nowoczesny systemu zarządzania ruchem lotniczym (SESAR).
powrót