Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2017.12.04, 12:18

Spotkanie Zarządu Bałtyckiego FAB

zdj

W dniach 28-29 listopada br. przedstawiciele ministerstw właściwych ds. transportu,  ministerstw odpowiedzialnych za obronę narodową, państwowej władzy nadzorującej i dostawców służb żeglugi powietrznej z Polski i Litwy wzięli udział w 5. Spotkaniu Zarządu Bałtyckiego FABu.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie.
Zarząd odpowiedzialny jest za wypełnianie celów Bałtyckiego FABu i raportowanie do Rady. Celem spotkania było omówienie statusu realizacji wspólnych projektów koordynowanych w ramach tej inicjatywy, przygotowań do trzeciego okresu referencyjnego (2020-2024), osiągnięcia i wdrożenie Planu Skutecznego Działania Bałtyckiego FAB w 2016 roku oraz aktualny stan wdrożenia w 2017, etc.

Jednym z głównych tematów agendy był Plan Działania do Strategii Rozwoju Bałtyckiego FAB do roku 2025 (Action Plan to the Baltic FAB Development Strategy 2025). Według Viliusa Veitasa, współprzewodniczącego Zarządu, „Plan Działania zaprezentowany przez Biuro Zarządzania Bałtyckiego FAB może być dużym krokiem naprzód we współpracy Państw Członkowskich Bałtyckiego FAB”. Dokument zawiera wspólne zadania do wdrożenia w ramach FABu we wszystkich aspektach działalności: operacyjnym, technicznych, organizacyjnym.Po Zarządzie planowane jest spotkanie Rady Bałtyckiego FAB na początku 2018 roku.
powrót