Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2017.09.14, 14:59

Forum Lotnicze 2017

zdj

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest partnerem tegorocznego Forum Lotniczego, jednej z największych w Polsce konferencji poświęconej przyszłości i perspektywom lotnictwa w Polsce oraz Europie.
PAŻP jako agencja zapewniająca bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej jest obecna na Forum Lotniczym w spotkaniach panelowych z udziałem ekspertów i specjalistów branży lotniczej.

Prezes PAŻP Janusz Niedziela w dyskusji o systemach zarządzania przestrzenią powietrzną, wraz z przedstawicielami spółki Indra, litewskiej agencji ruchu lotniczego oraz dyrektora do spraw operacyjnych poznańskiego lotniska, przedstawił rolę i działania polskiej Agencji w europejskim systemie zarządzania przestrzenią powietrzną, szczególnie w obszarze tworzenia niezbędnej infrastruktury lotniczej oraz systemów operacyjnych umożliwiających zarządzanie ruchem lotniczym. Prezes Niedziela podkreślił znaczenie wspólnych projektów realizowanych w stworzonym przez PAŻP i litewską Oro Navigaciję FABie Bałtyckim, w tym działań związanych z przygotowaniem nowej platformy do zarządzania ruchem lotniczym realizowanej w konsorcjum iTEC. Prezes PAŻP przedstawił również koncepcję regionalizacji zarządzania przepływem ruchu lotniczego (Regional Air Traffic Flow Management), która jest tematem poruszanym przez PAŻP na forum międzynarodowym w trakcie debaty o zmianach obowiązujących przepisów unijnych w tym zakresie.

O bezzałogowym lotnictwie, w kontekście bezpieczeństwa przestrzeni publicznej oraz nowych regulacji prawnych mówił natomiast specjalista ds. integracji lotnictwa bezzałogowego z ATM w PAŻP Maciej Włodarczyk. W dyskusji wraz przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, podmiotów korzystających z usług realizowanych z wykorzystaniem dronów, a także firm dostarczających oprogramowanie do monitoringu i kontroli lotów bezzałogowców przedstawione zostały rozwiązania umożliwiające stopniową integrację lotów bezzałogowych statków powietrznych z obowiązującymi przepisami ATM.

Wzrost wykorzystania dronów do celów hobbystycznych i zawodowych wymaga wprowadzania odpowiednich regulacji prawnych oraz systemów zarządzania ruchem bezzałogowców (UTM), ich połączenie zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej.
powrót