Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2017.09.06, 21:28

Zacieśnienie współpracy między PAŻP a Kazaeronawigacją

zdj

Uczestnicy Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego, stanowiącego element udziału Polski w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017, rozmawiając o współpracy w rolnictwie, energetyce, wydobyciu, często odwoływali się do korzyści, jakie dają zastosowania technologii bezzałogowych (dronowych) w tych dziedzinach.

Rosnące wykorzystanie bezzałogowców w gospodarce dało też asumpt do podjęcia w ramach Forum konsultacji i rozmów pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z kazachstańską agencją ruchu lotniczego – Kazaeronawigacją, o rozwoju lotnictwa bezzałogowego i jego bezpieczeństwie. W rozmowach uczestniczą przedstawiciele kierownictwa PAŻP, z prezesem Agencji Panem Januszem Niedzielą na czele.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podzieliła się ze stroną kazachstańską swoimi doświadczeniami związanymi z zarządzaniem przestrzenią powietrzną oraz operacjami bezzałogowych statków powietrznych, jak również integracją ruchu bezzałogowego z ruchem załogowym.

Biorąc pod uwagę rozwiązania systemowe, prawodawstwo wewnętrzne oraz liczbę wydawanych licencji do wykonywania lotów bezzałogowych w Polsce, Polska jest jednym z czołowych państw europejskich przeprowadzających proces integracji lotów bezzałogowych statków powietrznych z obowiązującymi przepisami ATM.

W rezultacie rozmów podczas Forum Gospodarczego, reprezentujący PAŻP Prezes Janusz Niedziela oraz reprezentujący Kazaeronavigatsia p.o. Dyrektora Generalnego Kazaeronavigatsia Pan Faat Bogdaszkin Faritowicz podpisali list intencyjny o współpracy w rozwoju rozwiązań UTM. Podpisanie listu intencyjnego miało miejsce podczas uroczystej ceremonii zawarcia dwustronnych polsko-kazachstańskich porozumień gospodarczych.Wdrożenie systemów monitorowania z wykorzystaniem dronów i analizy danych pochodzących z monitorowania do szerokiego zastosowania w gospodarce, stanowi też przedmiot jednego z flagowych programów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (Żwirko i Wigura), koordynowanego przez Polski Fundusz Rozwoju, w którym Polska Agencja Żeglugi Powietrznej bierze aktywny udział. Rozwój U-Space i infrastruktury umożliwiającej wykonywanie lotów bezzałogowych jest jednym z głównych filarów tego programu.

Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze zorganizowane zostało wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIZ), Ambasadę Republiki Kazachstanu w Polsce oraz Kaznex Invest, przy wsparciu Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.

Polsko Kazachskie Forum Gospodarcze odbywa się w trakcie wizyty w Kazachstanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz przedstawicieli rządu RP, w tym Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka.
powrót