Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2017.06.07, 17:54

Posiedzenie sejmowej podkomisji stałej ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa w PAŻP

zdj

7 czerwca br. w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odbyło się wyjazdowe posiedzenie sejmowej podkomisji stałej ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa. Posiedzenie, prowadzone przez przewodniczącego podkomisji, posła Grzegorza Adama Woźniaka, poświęcone było przedstawieniu bieżącej działalności oraz planów rozwojowo-inwestycyjnych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jako instytucji odpowiedzialnej za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

W posiedzeniu wzięli również udział: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson, Dyrektor Departamentu Infrastruktury w Najwyższej Izbie Kontroli Tomasz Emiljan, Zastępca Dyrektora Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Marcin Zimny oraz kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na czele z Januszem Niedzielą - Prezesem PAŻP.
powrót