Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2017.03.30, 11:47

Pierwszy w Polsce system multilateracyjny uruchomiony operacyjnie

zdj

Biuro Służb Technicznych PAŻP informuje, że z dniem 30.03.2017 r. nastąpiło wdrożenie do pracy operacyjnej systemu WAM (Wide Area Multilateration) dla TMA Gdańsk. System WAM dla TMA Gdańsk jest pierwszym w Polsce systemem dozorowania służącym do wykrywania i lokalizacji statków powietrznych przy wykorzystaniu techniki multilateracyjnej.

Technika ta jest oparta na pomiarze różnicy czasu odbioru sygnału (TDOA - Time Difference of Arrival) transpondera statku powietrznego przez poszczególne odbiorniki systemu (rys 1.).

                           
                                                                          Rys. 1. Zasada pracy WAM

System zapewnia wykrywanie i lokalizację statków powietrznych wyposażonych w transpondery pracujące w modach 3/A,C,S. Celem wprowadzenia systemu WAM było zapewnienie dodatkowego źródła danych dozorowania dla TMA Gdańsk. Do chwili uruchomienia systemu, na rzecz TMA Gdańsk pracował jeden zestaw radarowy ASR-10/IRS20, co w przypadku jego awarii lub przeglądu technicznego oznaczało konieczność wstrzymania radarowej kontroli ruchu lotniczego poniżej FL150 w TMA Gdańsk, a co za tym idzie ograniczenie ruchu dla lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

System WAM składa się z 9 sensorów oraz 4 nadajników (spełniających trzy funkcje: interrogatora, monitora i transpondera odniesienia) rozlokowanych na elementach infrastruktury PAŻP i zapewniających pokrycie TMA Gdańsk. Praca sensorów i nadajników nadzorowana jest przez jednostkę centralną systemu zlokalizowaną w ośrodku radiolokacyjnym Gdańsk.

Systemy multilateracyjne stanowią alternatywę dla radarów wtórnych i będą stopniowo wdrażane przez PAŻP w kolejnych lokalizacjach, celem zapewnienia dodatkowych źródeł informacji dozorowania w ramach FIR Warszawa. Instalowane systemy posiadają również funkcjonalność ADS-B, która w przyszłości jest także planowana do wykorzystania operacyjnego.


Fot. 1. Sensor WAM


Fot. 2. Nadajnik WAM
powrót