Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2017.03.23, 09:41

Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z wizytą w PAŻP

zdj

W dniu 21 marca br. z wizytą w PAŻP przebywała delegacja Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, której przewodniczył gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk – Rektor-Komendant WSOSP.
Spotkanie było kontynuacją dotychczasowej współpracy pomiędzy PAŻP i WSOSP oraz dalszego jej rozwoju, które ustalono podczas wizyty Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – Janusza Niedzieli w „Szkole Orląt” w Dęblinie.

Komendantowi-Rektorowi WSOSP towarzyszyli:
• dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. nadzw. – Prorektor ds. naukowych WSOSP,
• ppłk dr hab. inż. Norbert Grzesik – Dziekan Wydziału Lotnictwa,
• dr inż. Aneta Krzyżak – Prodziekan ds. naukowych (Wydział Lotnictwa),
• ppłk dr inż. Krzysztof Ogonowski – Prodziekan ds. dydaktycznych
i studenckich (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Lotnictwa),
• ppłk nawig. mgr Jan Michta – Kierownik Ośrodka Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego (CAPTO).

Ze strony Agencji w spotkaniu uczestniczyli:
• Pan Andrzej Hawryluk – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa I Zarządzania Kryzysowego W Ruchu Lotniczym,
• Pani Olga Budrewicz – Lubryczyńska – Dyrektor Ośrodka Szkolenia Personelu ATS,
• Pani Edyta Marczyszyn – Kierownik Działu Zarządzania Personelem,
• Pani Aleksandra Skrzypczak – Kierownik Zespołu Rekrutacji I Rozwoju Personelu,
• Pan Sławomir Szlosek – Kierownik Działu Kontroli Obszaru,
• Pan Robert Ochwat – Kierownik Działu Realizacji Szkoleń,
• Pan Wojciech Stępień – Kierownik Działu Planowania I Organizacji,
• Pan Jacek Wojdyła – Główny Specjalista ds. Współpracy Cywilno-Wojskowej,
• Pan Zbigniew Masłowski – Kierownik Działu Współpracy Operacyjnej
z Organami Bezpieczeństwa Porządku Publicznego
• Pan Mateusz Duszyński – Radca Prawny.


Podczas wizyty obie strony zgodnie ustaliły konieczność aktualizacji porozumienia o wzajemnej współpracy oraz doskonalenia wspólnych działań
w obszarach ujętych ww. porozumieniu.

Ponadto, w trakcie wizyty delegacja WSOSP zapoznała się z pracą na stanowiskach operacyjnych, w tym wieży kontroli lotniska oraz centrum koordynacyjnego NATO (Cooperative Airspace Initiative – CAI). Dotychczasowa współpraca została dobrze oceniona przez uczestników spotkania oraz postanowiono o jej dalszym kontynuowaniu.


powrót