Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2017.03.14, 09:59

PAŻP po raz kolejny z szansą na środki z Unii Europejskiej

zdj

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i UE wspólnie zmieniają europejskie niebo! Już po raz trzeci mamy szansę na środki z instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

Ponad 70 aplikantów będzie realizować 94 projekty w ramach programu SESAR Deployment Programme Implementation 2016 – Cluster 1: General.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ubiega się o ponad 7 mln EUR (7 389 728 EUR) dotacji na realizację 11 projektów, z czego w 5 Agencja pełni rolę lidera projektu.

Projekty składane przez PAŻP jako lidera projektu:

• ATM System Upgrade towards Free Route Airspace - Projekt będzie kontynuacją serii planowanych aktualizacji systemu PANSA ATM, które umożliwią zastosowanie Free Route Airspace między zainteresowanymi Rejonami Informacji Powietrznej (FIR) i pozwolą wdrożyć regionalny FRA. Projekt zakłada rozszerzenie współpracy z Oro Navigacija (Litwa), BELAERONAVIGATSIA (Białoruś) i UkSATSE (Ukraina) i będzie głównym czynnikiem pozwalającym na wdrożenie transgranicznego FRA na wschodniej granicy FIR WARSZAWA.

• iTEC Tests, Validations and Planning (iTEC-TVP) - Testy, Walidacja, Planowanie stanowi drugą fazę migracji PAŻP na nowy system zarządzania ruchem lotniczym.

• TRAFFIC FRA - Projekt polega na aktualizacji systemu TRAFFIC i będzie miał wpływ na wprowadzenie Free Route Airspace w Polsce.

• Traffic Complexity Tool - Głównym celem projektu jest wprowadzenie nowej technologii monitorowania, zarządzania oraz oceny informacji przetwarzanej przez ATFCM. Narzędzie to zostanie wdrożone przez PAŻP w celu pełnej integracji transferu i przetwarzana danych z Network Managerem.

• Implementation of Data Link Service for the ATM in FIR Warsaw - Celem projektu jest wdrożenie usług Data Link Service powyżej FL285 w FIR Warszawa wymaganych regulacją Komisji Europejskiej nr 29/2009. Projekt na płaszczyźnie technicznej obejmuje rozbudowę systemu zarządzania ruchem lotniczym Pegasus_21 o funkcjonalność CPDLC, pozyskanie przez PANSA usługi transmisji danych na bazie naziemnej infrastruktury SITA oraz ARINC.

Projekty składane przez PAŻP jako partnera projektu:

• Gate One Free Route Airspace (GO FRA) Study - Prace studyjne GO FRA mają na celu zbadanie wykonalności FRA w ramach Gate One area składającej się z Baltic FAB, Danube FAB, FAB CE, Bosnia, Hercegowina oraz Serbia i Czarnogóra. Projekt ma na celu usunięcie luk między różnymi inicjatywami, jako pośredni krok w celu wdrożenia Pan-Europejskiego FRA.

• Deploy SWIM Governance - Projekt polega na wdrożeniu SWIM Governance przez grupę użytkowników.

• NewPENS Stakeholders contribution for the procurement and deployment of NewPENS - Projekt polega na pozyskaniu usługi oraz migracji do nowej usługi systemów korzystających z obecnie używanej sieci PENS

• DLS Implementation Project - Path 2 - Projekt ma na celu wsparcie działań SESAR DEPLOYMENT MANAGERA w zakresie DLS Recovery Plan i definiowanie European DLS Common Governance, identyfikację Service Areas oraz skomponowanie architektury systemu.

• General Call - DLS Implementation Project - Path 1 "Ground" stakeholders - Projekt polega na rozwoju DLS i modernizacji poprzez sieć Multi frequency na poziomie regionalnym, przejście z Modelu A do Modelu B i z Modelu C do Modelu C z muticzęstotliwością oraz harmonizacja i interoperacyjność pomiędzy infrastruktura typu 1 i typu 2 określonych w SDM Recovery Plan.

• European Deployment Roadmap for Flight Object Interoperability - Projekt studyjny polegający na przygotowaniu European Deployment Roadmap dla Flight Object Interoperability dla projektu wdrożeniowego.
Złożony projekt podlegać teraz będzie ocenie Agencji INEA (Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci), a jej wyniki spodziewane są w lipcu br.

To już trzeci konkurs CEF, w którym startuje PAŻP. Do tej pory otrzymaliśmy dofinansowanie dla 3 projektów na łączną kwotę wsparcia w wysokości 6,3 mln EUR.

Komunikat CEF

powrót