Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2017.03.08, 12:56

PAŻP dołączyła do Sojuszu iTEC

zdj

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz litewska ORO NAVIGACIJA oficjalnie dołączyły do europejskiego Sojuszu iTEC. Umowa została podpisana podczas ATM Congress w Madrycie.

Stworzenie wspólnego systemu zarządzania przestrzenią powietrzną nowej generacji, umożliwiającego efektywne przetwarzanie danych lotniczych stosowanych w różnych krajach europejskich jest ważnym krokiem w kierunku utworzenia jednolitego, sprawnie zorganizowanego systemu europejskiej przestrzeni powietrznej. „iTEC” umożliwia kontrolę lotu w obrazie 4D, wykrywanie konfliktów, monitorowanie ścieżki lotu oraz operacji lotniczych bez użycia pasków postępu lotu, w pełni zgodne z zasadami SESAR. Członkowie „iTEC” będą teraz stanowić więcej niż jedną trzecią ruchu lotniczego w Europie.

Trzon grupy „iTEC” tworzą agencje żeglugi powietrznej (Air Navigation Services Provider - ANSP) z Hiszpanii (ENAIRE), Niemiec (DFS), Wielkiej Brytanii (NATS) oraz Holandii (LVNL), a także dostawca systemów hiszpańska firma INDRA.

- Sojusz iTEC pozwala na redukcję kosztów operacyjnych i pomaga osiągnąć cel, jakim jest stworzenie wspólnego, jednolitego sytemu zarządzania ruchem lotniczym w Europie. Rozszerzenie współpracy o PAŻP i ORO NAVIGACIJĘ rozszerzy korzyści „iTEC” na jeszcze większą liczbę użytkowników europejskiej przestrzeni powietrznej - powiedział szef niemieckiego DFS Prof. Klaus-Dieter Scheurle.
- Cieszymy się ze wstąpienia do Sojuszu, ponieważ wierzymy, że ta współpraca to poważny krok w kierunku realizacji wizji Jednolitego Europejskiego Nieba. Współpraca instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego w rejonach największego zagęszczenia ruchu oraz w rejonie środkowo-wschodnim pozwoli na poprawę wydajności systemu zarządzania ruchem lotniczym w Europie. Razem z ORO NAVIGACIJA, naszym partnerem tworzącym Bałtycki FAB (Baltic FAB), liczymy na integrację technologii iTEC z planami rozwojowymi FAB-u - powiedział prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Niedziela.Dyrektor Generalny ORO NAVIGACIJA Mindaugas Gustys dodał: iTEC to nie tylko krok w stronę implementacji idei Single European Sky, ale także doskonały przykład sprawnej współpracy między poszczególnymi FAB-ami, a także podkreślenie wagi współpracy między wschodem z zachodem Europy oraz wielkiej wartości partnerstw publiczno-prywatnych.

Współpraca PAŻP z sojuszem „iTEC” przyniesie następujące korzyści w obszarze zarządzania ruchem lotniczym:

• zmniejszenie wydatków wdrożeniowych i operacyjnych dzięki używaniu wspólnego oprogramowania,
• podział kosztów prac nad dalszym rozwojem,
• zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej dzięki wspólnym metodom i procesom rozwoju systemu,
• poprawa interoperacyjności poprzez wspólne przetwarzanie danych lotniczych i używanie otwartych interfejsów,
• stanowiska operacyjne ułatwiające komunikację pomiędzy kontrolerami ruchu lotniczego z różnych agencji lotniczych.
Więcej informacji o iTEC znajduję się tutaj: www.itec.aero
powrót