Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2017.02.04, 20:01

WSOSP i PAŻP zacieśniają współpracę

zdj

Ujednolicenie zasad szkolenia i kwalifikowania personelu służb ruchu lotniczego oraz możliwości rozszerzenia dotychczasowej współpracy w zakresie polityki wykorzystania zasobów ludzkich i technicznych wraz z propozycją nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i proceduralnych w tym obszarze były przedmiotem spotkania Rektora-Komendanta WSOSP gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka z prezesem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Januszem Niedzielą.

Unikatowy zakres oferty szkoleniowej WSOSP jako uczelni wyższej w skali ogólnokrajowej stwarza możliwość takiego ujednolicenia systemów szkolenia aby zarówno wojskowi jak i cywilni absolwenci "Szkoły Orląt" gotowi byli do podjęcia pracy w publicznych i prywatnych podmiotach operujących w dziedzinie transportu lotniczego. Dlatego istotnym punktem rozmów było przedstawienie przez kadrę naukowo-dydaktyczną WSOSP szczegółowych informacji o planach i strategii funkcjonowania uczelni w perspektywie najbliższych lat.

Obie strony zdecydowały podjąć wspólne działania w obszarze zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz uzyskiwania przez personel lotniczy wymaganych kwalifikacji potwierdzonych przez stosowne władze.

Częścią specjalną spotkania było omówienie szkolenia symulatorowego realizowanego w "Szkole Orląt", inicjatyw dydaktycznych i operacyjnych oraz wspólnych projektów naukowo-badawczych w tym organizacji praktyk studenckich dla nowych adeptów sztuki kontrolerskiej WSOSP w ośrodkach PAŻP.
powrót