Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2016.09.15, 15:01

ATC Global 2016

zdj

O roli agencji w kontroli zarządzania ruchem lotniczym w regionach na przykładzie działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej mówiła na konferencji ATC Global 2016 w Pekinie prezes PAŻP Magdalena Jaworska.

ATC Global to coroczna wystawa oraz konferencja środowiska ATC/ATM. Jest to miejsce dla firm i instytucji, które poszukują nowoczesnych rozwiązań i systemów, a także miejsce nawiązywania kontaktów i wymiany branżowych doświadczeń.
W swoim wystąpieniu prezes Magdalena Jaworska podkreśliła, że Polska jest pierwszą przestrzenią powietrzną  (FIR) na wschodniej granicy Unii Europejskiej i państw wchodzących w skład Single European Sky (SES) i dlatego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej porządkuje i wplata w sieć europejskiego ruchu lotniczego ruch lotniczy (niepodlegający koordynacji ruchu lotniczego z Brukseli) napływający do Europy ze wschodu.

Polska posiada olbrzymie doświadczenie w pracy operacyjnej z sąsiadującymi wschodnimi agencjami ruchu lotniczego (Ukraina, Białoruś), z którymi codziennie prowadzona jest bieżąca praca operacyjna usprawniająca przepływ ruchu lotniczego ze Wschodu na Zachód. To ważne i skomplikowane zadanie, którego wyniki służą całej branży lotniczej operującej w tym rejonie świata. Razem z Ukrainą chcemy realizować projekty w ramach europejskiego programu SESAR, który zakłada rozwój infrastruktury lotniczej.

Prezes Magdalena Jaworska zaakcentowała, że Polska wraz z Litwą tworzy zgodnie z europejską polityką lotniczą FAB Bałtycki. W ramach tego przedsięwzięcia realizowane są wspólne projekty usprawniające przepływ ruchu lotniczego w litewskiej i polskiej przestrzeni powietrznej. Oba kraje rozpoczęły pracę nad migracją systemów operacyjnych na technologię iTEC przy współpracy z liderującymi europejskimi ANSP.
Współpraca z naszymi wschodnimi sąsiadami, którzy nie są członkami UE (Ukraina, Białoruś) ukierunkowana jest na równomierny zapewniający bezpieczny ruch lotniczy w skali regionalnej, a nie tylko państwowej.

Wzrost gospodarczy Polski oraz jej strategiczne położenie geograficzne odzwierciedla się w statystykach wzrostu ruchu lotniczego nad Polską. W ciągu ostatnich 12 lat o 132% wzrosła liczba operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej, o 327% wzrosły przewozy pasażerskie, natomiast o 59% operacje terminalowe wykonywane na polskich lotniskach – powiedziała Magdalena Jaworska. Analitycy przewidują dalszy rozwój branży lotniczej w Polsce, według raportu IATA z lutego 2016 roku Polska zajmuje 7 miejsce w Europie pod względem potencjału transportu lotniczego i szeregowana jest, jako państwo, które w znaczny sposób może skorzystać z rozwoju i modernizacji branży lotniczej. EUROCONTROL przewiduje, że do 2022 roku w Polsce nastąpi 25% wzrost operacji lotniczych, przy średniej dla innych krajów UE wynoszącej 15%.


Prezentacja z ATC Global 2016
powrót