Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2016.07.05, 10:48

Niebo z ograniczeniami, za to bezpieczne…

zdj

Specjalne policyjne patrole, przestrzeń powietrzna nie dla wszystkich, możliwe opóźnienia w ruchu lotniczym – to rzeczywistość w czasie Szczytu NATO w Warszawie. Cel  - bezpieczeństwo.

Wojsko, policja i kontrolerzy ruchu lotniczego wdrożyli specjalne procedury zabezpieczające przestrzeń powietrzną nad Polską w czasie organizacji Szczytu NATO w Warszawie. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) wprowadziło ograniczenia w ruchu lotniczym dla wielu rodzajów działalności lotniczej, a nawet zakazy lotów w promieniu 100 km od Stadionu Narodowego. Policja uruchomi zaś dodatkowe patrole w bezpośredniej bliskości portu lotniczego.

Ograniczenia w rejonie Warszawy (FIR EPWW) podczas Szczytu NATO będą obowiązywać od 7 lipca od godziny 00:01 (UTC) do 10 lipca do godziny 23:59 (UTC) zgodnie z Suplementem do Zbioru Informacji Lotniczych AIP Polska – SUP 44/16 (ENR 5). Pierwszym Rejonem Ograniczeń Lotów (EA97) jest okrąg o promieniu 100 km i środku w punkcie o wwspółrzędnych: 52°14′22″N 021°02′44″E (Stadion Narodowy) obowiązujący od poziomu Ziemi (GND) do wysokości Flight Level 285 tj. wysokości 8700 m.

Drugim Rejonem Ograniczeń Lotów (EA98) jest okrąg o promieniu 3 km nad Warszawą i środku w punkcie o współrzędnych: 52°14′22″N 021°02′44″E (Stadion Narodowy). Jego dolną granicą jest GND, a górną wysokość 2000ft AMSL.

- Zakazy dotyczą lotnictwa ogólnego, w tym np. bezzałogowych statków powietrznych „dronów” czy paralotni. Nie obowiązują oczywiście lotów ratowniczych, przeciwpożarowych, państwowych czy lotów IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotnisk (portów lotniczych) – informuje płk Robert Stachurski, Szef Obrony Powietrznej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

W wyznaczonej strefie EA 98 zwolnione z zakazu są tylko loty o statusie HEAD (najwyższych władz państwa), SAR (lot wykonywany w akcji poszukiwawczo – ratowniczej), HOSP (lot wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej, zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne), loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR), loty na hasło GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej) oraz loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych bezzałogowych statków powietrznych.

Kategoryczny zakaz lotów dronów dotyczy wszystkich rodzajów działalności lotniczej zarówno wykonywanych w celach sportowo rekreacyjnych, jak i innych czyli w celach „komercyjnych”. Zakaz lotów „dronów” dotyczy też tych operatorów modeli latających i bezzałogowych statków powietrznych, dla których zostały wydane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej długoterminowe warunki lotów w strefach kontrolowanych lotnisk.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przewidziało możliwość wykonywania operacji lotniczych w sytuacjach szczególnych, nieplanowanych dla lotów, które nie są wyłączone z ograniczeń. Taka możliwość istnieje jedynie za zgodą Szefa Obrony Powietrznej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych po uprzednim złożeniu wniosku, nie później niż 24 godz. przed planowanym lotem.

- W czasie szczytu NATO Komisariat Policji Portu Lotniczego zostanie wzmocniony przez dodatkowych funkcjonariuszy. Dzięki temu zwiększona zostanie liczba policyjnych patroli w bezpośredniej bliskości portu lotniczego. Będą to zarówno funkcjonariusze umundurowani, jak i operacyjni – informuje Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji.

Policjanci z Komisariatu Policji Portu Lotniczego w czasie Szczytu NATO będą funkcjonowali w ramach specjalnie powołanego Zespołu Zadaniowego do spraw przygotowania do szczytu NATO, a także w pracach Centrum Wsparcia koordynującego pracę wszystkich zaangażowanych podmiotów na Lotnisku Chopina w czasie przylotów i odlotów członków delegacji.

W Komisariacie Lotniczym będzie koordynowany przepływ informacji dotyczących lokalizacji zdarzeń z udziałem bezzałogowych statków powietrznych do pozostałych jednostek garnizonu stołecznego.

W związku z odbywającym się Szczytem NATO zmianie ulegnie organizacja i zasady ruchu drogowego w rejonie lotniska. Kierowcy muszą zwrócić szczególną uwagę na dodatkowe oznakowanie, a wszyscy powinni bezwzględnie stosować się do poleceń funkcjonariuszy i przedstawicieli innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

- Wyzwaniem dla kontrolerów i wszystkich służb operacyjnych z pewnością będzie wzmożony ruch lotniczy związany z obsługą szczytu NATO, a także intensywnym ruchem wakacyjnym. Wykorzystamy jednak nasze doświadczenia, także z czasów organizacji EURO 2012, żeby opóźnienia były jak najmniejsze – mówi Janusz Janiszewski, Senior Kontroler z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) zarządzającej polską przestrzenią powietrzną.

Sprawdzianem dla kontrolerów mogą być również trudne warunki atmosferyczne. Przechodzące przez Polskę w ostatnich tygodniach fronty burzowe powodowały poważne utrudnienia w ruchu lotniczym powodujące opóźnienia w startach i lądowaniach samolotów.

- Samoloty są przeprowadzane z dala od chmur burzowych, co sprowadza się do wyznaczenia im trasy przelotu dłuższej o setki kilometrów – dodaje Marcin Wilkowski, Senior Kontroler z PAŻP.
Takie sytuacje powodują konieczność automatycznej redukcji przepustowości przestrzeni powietrznej nawet do 30 procent.


Na głównym zdjęciu: Janusz Janiszewski i Marcin Wilkowski - Senior Kontrolerzy z PAŻPNa zdjęciu powyżej od lewej: Janusz Janiszewski (Senior Kontroler z PAŻP), płk Robert Stachurski (Szef Obrony Powietrznej DORSZ), Marcin Wilkowski (Senior Kontroler z PAŻP), na pierwszym planie Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji.

Kontakty dla prasy:

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych:
Ppłk Piotr Walatek, rzecznik prasowy – tel.: 607-388-937 (rzecznik.dgrsz@mon.gov.pl)

Komenda Główna Policji:
Podinspektor Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy – tel.: 512-098-867 (mariusz.ciarka@policja.gov.pl)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej:
Mikołaj Karpiński, rzecznik prasowy – tel.: 603-24-64-91 (mikolaj.karpinski@pansa.pl)


Komunikat prasowy
Prezentacja

powrót