Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2016.05.12, 14:06

Bezpieczne używanie dronów – konferencja współorganizowana przez PAŻP

zdj

Nowe regulacje prawne dotyczące zasad używania dronów powinny zapewnić zrównoważony rozwój branży bezzałogowych statków powietrznych przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej - powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit na konferencji "Bezpieczne wykorzystywanie dronów w cywilnej przestrzeni powietrznej", która odbyła się w dniach 11 – 12 maja 2016 roku na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

Zorganizowana przez resort infrastruktury i budownictwa, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej i Port Lotniczy Olsztyn-Mazury konferencja była drugim w tym roku spotkaniem środowiska i władz lotniczych dotyczącym sposobów przeciwdziałania zagrożeniom związanym z nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem bezzałogowych statków powietrznych w cywilnej przestrzeni powietrznej.

Magdalena Jaworska Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wskazała potrzebę współpracy użytkowników dronów oraz władz lotniczych, tak aby stworzyć przepisy, umożliwiające rozwój tej branży, przy jednoczesnym bezpiecznym użytkowaniu i skutecznym nadzorze przestrzeni powietrznej. Zdaniem prezes Jaworskiej kluczem do wypracowania takich rozwiązań jest dialog wszystkich zainteresowanych stron Konieczne jest otwarcie się na współpracę, wymiana i pozyskiwanie informacji z branży, tak aby pogodzić potrzeby użytkowników i nadzoru przestrzeni powietrzni. – powiedziała prezes Magdalena Jaworska.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz lotniczych, eksperci, przedstawiciele uczelni i ośrodków naukowych, regionalnych portów lotniczych oraz firm i innych podmiotów związanych z branżą. W swoich wystąpieniach eksperci Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przedstawili kwestie koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni kontrolowanej i niekontrolowanej, potencjalnych sposobów przeciwdziałania zagrożeniom związanym z używaniem dronów w przestrzeni powietrznej, a także włączenia bezzałogowych statków powietrznych do programu SESAR (Single European Sky ATM Research).

Nowelizacja przepisów jest konieczna z uwagi na potrzebę dostosowywania przepisów do dynamicznie rozwijającego się rynku oraz precyzyjne oddzielenie sportowego i rekreacyjnego wykorzystania dronów od użytku komercyjnego.
powrót