Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2016.03.08, 14:50

Inauguracja Światowego Kongresu ATM Madryt 2016

zdj

Światowy Kongres ATM Madryt 2016 - to zarówno konferencja, jak i światowa wystawa, na której znaleźć można ekspozycje wiodących instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz dostawców tej branży. PAŻP - jako polska instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej, uczestniczy w tym wydarzeniu.
Konferencja, która ma miejsce w dniach 8-10 marca 2016 roku, została zatytułowana „Przywództwo, zmiany i wdrażanie”.

Uczestnicy konferencji World Congress 2016 ATM: podmioty służb żeglugi powietrznej, usługodawcy, linie lotnicze i lotniska, mają możliwość wymiany informacji o najważniejszych realizowanych oraz planowanych projektach na europejskim niebie, których częścią jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Prezes PAŻP Magdalena Jaworska odbędzie spotkania z kadrą kierowniczą europejskich instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz przedstawicielami przemysłu sektora ATM. Poza udziałem w wydarzeniu głównym - kongresie, planowany jest udział przedstawicieli Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w posiedzeniu stowarzyszenia providerów służb żeglugi powietrznej CANSO CEO, udział w komitecie sterującym A6 - zrzeszeniu największych instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz wzięcie udziału w spotkaniu upamiętniającym 20-lecie współpracy między PAŻP a firmą Frequentis.

Więcej o Światowym Kongresie ATM
http://www.worldatmcongress.org
powrót