Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2015.11.02, 14:12

Porozumienie o realizacji wspólnych zamówień pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej i Oro Navigacija

zdj

30 października 2015 roku w Wilnie odbyło spotkanie Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdaleny Jaworskiej z Dyrektorem Generalnym litewskiego Przedsiębiorstwa Państwowego Oro Navigacija  Algimantasem Raščiusem, w trakcie którego podpisane zostało Porozumienie o Realizacji Wspólnych Zamówień pomiędzy polską i litewską agencją żeglugi powietrznej.

Porozumienie to upoważnia PAŻP do reprezentowania naszego partnera w Baltic FAB - Oro Navigaciji - w realizacji działań mających na celu przekształcenie obecnie istniejących, krajowych systemów zarządzania ruchem lotniczym, we wspólny system ATM oparty na rozwiązaniach iTEC-based ATM System.

Wydarzenie to ma ogromne znaczenie dla współpracy w ramach Baltic FAB i jest działaniem na rzecz realizacji zapisów umowy międzynarodowej z 17 lipca 2012 r. o Utworzeniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej oraz umowy zawartej pomiędzy PAŻP i ON 19 listopada 2012 r., która określa współpracę w obszarze technicznym, w celu osiągnięcia zrównoważonego i efektywnego rozwoju operacji ATM.


Na zdjęciu: po prawej prezes PAŻP, Magdalena Jaworska; po lewej stronie Dyrektor Generalny litewskiego Przedsiębiorstwa Państwowego Oro Navigacija Algimantas Raščius
powrót