Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2015.10.29, 11:35

Ekspert PAŻP o wprowadzaniu polityki Just Culture. Specjalistyczne seminarium w Budapeszcie.

zdj

W trakcie specjalistycznego seminarium w Budapeszcie poświęconemu polityce Just Culture, ekspert Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dr Piotr Kasprzyk przedstawił prawne zagadnienia związane z wdrażaniem polityki sprawiedliwego traktowania w instytucjach zapewniających usługi żeglugi powietrznej. Dr Piotr Kasprzyk jest pełnomocnikiem ds. standardów Żeglugi Powietrznej w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Lotniczego i Jakości Usług Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Dwudniowe seminarium w Budapeszcie (27-28 października br.) poświęcone było wymianie doświadczeń i omówieniu praktycznych aspektów wdrażania polityki Just Culture w instytucjach lotniczych, prezentowano m.in. rozwiązania stosowane przy wprowadzaniu polityki Just Culture w służbach ATS.

Jedną z podstawowych metod ciągłej poprawy bezpieczeństwa w lotnictwie jest ustawiczne analizowanie działania systemów, błędów i nieprawidłowości, i dostosowywanie systemów pod ich kątem. Wdrażanie Polityki Just Culture – czyli polityki sprawiedliwego traktowania ma za zadanie m.in. umożliwienie przepływu informacji dotyczących poziomu bezpieczeństwa w wykonywanych przez pracowników danej instytucji działaniach.

Przedstawiciele środowisk lotniczych są zgodni, że zgłoszenia przez pracowników instytucji lotniczych przypadków niepożądanych zdarzeń lub nieprawidłowości w celu analizy i późniejszej korekty w obowiązujących procedurach, są najcenniejszym źródłem informacji, koniecznych do „uczenia się” przez organizację, jak skuteczniej dbać o bezpieczeństwo. By zapewnić jak największą liczbę zgłoszeń i sygnałów od pracowników organizacje lotnicze muszą zadbać o wdrożenie „kultury sprawiedliwego traktowania” – just culture, w której pracownicy są pewni, że będą traktowani fair także wtedy, kiedy zgłoszenie może dotyczyć ich działania.

Seminarium zorganizowano w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. Wzięli w nim udział pracownicy instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, kontrolerzy, a także przedstawiciele organizacji związkowych.

Na zdjęciu przy mównicy dr Piotr Kasprzyk.Uczestnicy seminarium Just Culture w Budapeszcie, 27-28 października 2015 r.
powrót