Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2015.03.30, 14:47

Dziś startuje nowy kurs dla kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego

zdj

Po wnikliwym procesie kwalifikacji oraz oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych grupa 27 kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego rozpoczęła dziś kurs podstawowy, otwierający drogę do uzyskania licencji kontrolera ruchu lotniczego.
Kandydaci przeszli pierwszy w tym roku nabór, przeprowadzony zgodnie z opracowanym w PAŻP długoletnim planem szkoleń na lata 2015 – 2019. Szkolenia odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie oraz jednostkach terenowych. Wprowadzane w tym roku zmiany w systemie szkolenia, takie jak intensyfikacja programu, optymalne wykorzystanie kadry szkoleniowej oraz stworzenie nowoczesnej bazy symulatorowej, przyspieszą czas szkolenia kandydatów do uzyskania licencji KRL do około 20-22 miesięcy. W całym 2015 roku w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej szkolić się będzie blisko 200 kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego.

Słuchacze rozpoczynający dziś kurs mają przed sobą kilkanaście miesięcy szkolenia teoretycznego i praktycznego, w trakcie którego każdy kolejny etap zdobywania wiedzy i umiejętności kończy się egzaminem. Wieloetapowe szkolenie będzie prowadzone według nowych, znacznie zmodernizowanych programów i planów szkolenia w jednostce, lepiej dostosowanych do środowiska pracy kontrolerów ruchu lotniczego (krl).

Standardowy harmonogram szkolenia obejmuje:

w ramach szkolenia wstępnego:

- szkolenie teoretyczne - kurs podstawowy BASIC (12 - 13 tygodni);
- sesja egzaminacyjna - teoretyczna (2 tygodnie);
- szkolenie teoretyczne - kurs w zakresie uprawnienia RATING (6 - 7 tygodni);
- sesja egzaminacyjna - teoretyczna (2 tygodnie);
- szkolenie praktyczne - symulatorowe – kurs w zakresie uprawnienia RATING (5-5,5 miesiąca);
- egzamin praktyczny przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną do uzyskania licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego (S-ATCL Student-Air Traffic Controller Licence);

w ramach szkolenia na docelowym miejscu pracy:

- szkolenie praktyczne w jednostce (OJT – On-the-Job Training) na stanowisku operacyjnym – (9-10 miesięcy);
- egzamin praktyczny przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną do uzyskania licencji kontrolera ruchu lotniczego (ATCL Air Traffic Controller Licence);

Szkolenie kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego prowadzone jest przez wysokokwalifikowanych specjalistów, doświadczonych pracowników PAŻP oraz czynnych zawodowo instruktorów - kontrolerów ruchu lotniczego.

Aktualnie w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w ramach szkolenia wstępnego, szkoli się już 53 kandydatów na krl, wyłonionych w poprzednich naborach.
Ponadto do uzyskania licencji kontrolera ruchu lotniczego przygotowuje się 47 praktykantów posiadających licencję S-ATCL. Po przeprowadzeniu wszystkich planowanych na rok 2015 naborów, w ramach których wyłonionych zostanie około 80 nowych słuchaczy, pod koniec 2015 roku w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ma kształcić się blisko 200 kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zdobyć zawód kontrolera ruchu lotniczego, a wyróżniają się ponadprzeciętną spostrzegawczością, refleksem, szybkim kojarzeniem faktów, wyobraźnią przestrzenną, odpornością na stres oraz dobrze znają język angielski na następny nabór, który rozpocznie się w kwietniu br.

Więcej o kursie w zakładce Kariera

fot. K.Dybowski PAŻP
powrót