Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2015.03.24, 15:46

Powierzenie obowiązków zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Pawłowi Babińskiemu

zdj

Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak, na wniosek p.o. Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdaleny Jaworskiej, powierzyła w dniu 24 marca 2015 roku Panu Pawłowi Babińskiemu pełnienie obowiązków zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Paweł Babiński – związany ze służbą żeglugi powietrznej od 1990 roku (PP „Porty Lotnicze”, Agencją Ruchu Lotniczego, obecnie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej).
Od 1994 r. ma nadane uprawnienia Kontrolera Proceduralnego w kontroli obszaru przestrzeni powietrznej, w 1996 r. uzyskał licencję Kontrolera Radarowego, od 2004 r. posiada uprawnienia instruktora stanowiskowego (OJTI) w radarowej kontroli obszaru.
Był doradcą i koordynatorem ze strony Polskiej Agencji Ruchu Lotniczego w trakcie manewrów NATO NAM 2003, wyróżniony przez dowództwo formacji International Air Controll Unit za operacyjne wsparcie komponentu norweskiego – uznaniem za członka norweskiego zespołu operacyjnego.

W 2008 r. stworzył, zainicjował i przygotował projekt szkoleń Cross Training, przeprowadzając sesję szkoleniową pomiędzy współpracującymi ośrodkami kontroli ruchu lotniczego w Polsce.

Po uzyskaniu certyfikatu IANS Luxemburg w 2008 r., wykonywał obowiązki egzaminatora ELPAC w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Od 2010 r. powołany przez Prezesa PAŻP na Kierownika Zespołu ds. Organizacji i przeprowadzenia szkoleń familiaryzacyjnych z obsługi systemu PEGASUS.
W 2010 r. po uzyskaniu certyfikatu Facylitatora Eurocontrol współorganizował i prowadził w PAŻP program Team Resource Management.
Absolwent wydziału lotniczego Akademii Obrony Narodowej, ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku „Zarządzanie organizacjami lotniczymi”.
Absolwent podyplomowych studiów „Zarządzanie Projektami” w Szkole Głównej Handlowej.
Członek Zarządu Stowarzyszenia Menadżerów Projektów SGH.

Brał udział w licznych kursach i szkoleniach, między innymi:

• Operational Training of the Pegasus-21 System, Indra Madryt
• Team Resource Management foundation skills, EUROCONTROL IANS Luksemburg
• ELPAC - English Language Proficiency for Aeronautical Communication accreditation course, EUROCONTROL IANS Luksemburg
• Operational Air traffic Training Course, Deutsche Flugsicherung Akademie Langen
• Symulacja Podziału Przestrzeni, EUROCONTROL Experimental Centre Bretigny-sur-Orge
• Air Traffic Control Radar Course, Deutsche Flugsicherung Akademie Langen
• ATC Procedure Designer Course, Ecole Nationale de I’aviation Civile Tuluza
• ATC Automation Course, EUROCONTROL IANS Luksemburg
powrót