Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Informacje


2010.07.23, 06:52

PAŻP dołączyła do Programu SESAR
logo_sesar.jpg

Jedną z kluczowych zasad SESAR (Single European Sky ATM Research) jest współpraca z wszystkimi istotnymi podmiotami będącymi w branży lotniczej w celu modernizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym (jednolita europejska przestrzeń powietrzna) i wyeliminowania fragmentarycznego podejścia do europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym. W konsekwencji, powołano konsorcjum, SESAR Joint Undertaking (SJU) złożone z 17 partnerów, którego zadaniem jest stworzenie takiego sytemu przyczyniającego się do realizacji celów wyznaczonych W SES I i SES II.2010.07.08, 10:22

Nowa wieża łódzkiego lotniska
OKRL_Lodz.jpg

8 lipca Pan Krzysztof Banaszek – Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - podpisał umowę na budowę wieży (TWR) w Porcie Lotniczym Łódź. Wykonawcą obiektu będzie firma Skanska S.A., w imieniu której umowę podpisał Pan Konrad Jarosiński - dyrektor łódzkiego oddziału budownictwa ogólnego. Wartość umowy wynosi 11.952.585 zł brutto.2010.07.07, 13:20

Wojewoda przekazał PAŻP powojskowy grunt pod inwestycje służące m.in. mazurskiemu lotnisku
podpisanie_aktu.jpg

7 lipca Pan Krzysztof Banaszek – Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zawarł z Panem Marianem Podziewskim Wojewodą Warmińsko - Mazurskim akt notarialny ustanawiający wieczyste użytkowanie PAŻP nieruchomości o powierzchni 1980 m2, stanowiącej część powojskowego lotniska w Szymanach k/ Szczytna, która będzie wykorzystywana pod budowę ośrodka radiokomunikacyjnego.2010.07.06, 09:47

CANSO: majowe dane statystyczne mówią o powrocie do wzrostowej tendencji w ruchu lotniczym, nadal występują słabe wzrosty w obszarze usług terminalowych.
canso_square.gif

Majowe statystyki wykazują silny wzrost liczby operacji trasowych. Członkowie CANSO łącznie obsłużyli prawie 4900 tysięcy operacji lotniczych IFR.
Prawie wszystkie instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej wykazały silny wzrost w tym obszarze usług.