Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Informacje


2012.04.27, 07:14

26.04.2012 - Konferencja poświęcona rynkowi transportu lotniczego w Polsce pod hasłem: „Kryzys a perspektywy rozwoju transportu lotniczego w Polsce”.
ulc.jpg

W dniu 26 kwietnia 2012 r. odbyła się zorganizowana przez ULC konferencja, której zasadniczym celem było podjęcie dyskusji na temat aktualnej sytuacji transportu lotniczego w Polsce, kształtowanej zarówno przez zewnętrzne jak i wewnętrzne uwarunkowania prawne, gospodarcze i społeczne.2012.04.18, 08:09

„Reforma regulacyjna lotnisk lokalnych szansą dla regionów” - informacja oraz pliki prezentacji PAŻP i materiałów uzupełniających - 18 kwietnia 2012 r.
gapp_logo.png

Krzysztof Banaszek, Prezes PAŻP, przedstawił prezentację pt. „Implementacja procedur podejścia z wykorzystaniem GNSS na małych lotniskach”. Z ramienia PAŻP zaprezentowano także temat „Przygotowanie, przekazanie i publikacja w AIP informacji AIS dot. małych lotnisk oraz wymogi dot. operatów przeszkód niezbędnych dla prawidłowych publikacji AIS/AIM oraz opracowania procedur podejścia”.2012.04.18, 08:08


PANSA_logo.jpg

Dziękujemy Państwu za udział w badaniu ankietowym dotyczącym testowanych serwisów www.ais.pansa.pl oraz www.aim.pansa.pl. Państwa uwagi i komentarze wnikliwie zostały przeanalizowane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej i będą wykorzystane w pracach nad nowym projektem informatycznym, który będzie mógł być wykorzystywany zarówno przez służby Agencji jak i przez użytkowników przestrzeni powietrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.2012.04.17, 07:00

Trwa ósmy miesiąc budowy rzeszowskiej wieży kontroli ruchu lotniczego
Rzeszow_1_17.04.2012.jpg

Inwestycja PAŻP przebiega zgodnie z harmonogramem. Wykonano całą konstrukcję żelbetową budynku łącznie z konstrukcją stalową poziomu operacyjnego wieży. Jednocześnie prowadzone są roboty instalacyjne oraz wykończeniowe.