Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Informacje


2014.06.16, 12:34

Decyzja Komisji dla projektu PAŻP współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
PANSA_logo.jpg

13 czerwca 2014 r. Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą dofinansowanie z Funduszu Spójności dla projektu pn. „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym”. Przedsięwzięcie jest realizowane przez PAŻP w ramach: priorytetu VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt o wartości całkowitej 559 450 923,12 PLN otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości 290 786 552,47 PLN.2014.06.11, 11:15


krzyz_nekrolog.jpg

Wszystkim, którzy wsparli mnie słowami otuchy i serdeczną myślą,
nadesłali kondolencje oraz uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych i pożegnali

mojego Ukochanego Syna Tomasza                                      

pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie oraz wdzięczność                                     

Zbigniew Sałek z najbliższą rodziną                                      2014.06.05, 16:21


kir.jpg

Panu Zbigniewowi Sałkowi

Dyrektorowi Biura Rozwoju i Wdrożeń
w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

wyrazy głębokiego współczucia z powodu nagłej śmierci

Syna Tomasza Marcina Sałka                      

przekazują                    

Prezes, Kierownictwo i pracownicy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej                  2014.06.04, 14:25

„Bezzałogowe statki powietrzne - aspekty praktyczne”
lazarski_bezzalogowce_04.06.14.jpg

29 maja 2014 r. Instytut Transportu Lotniczego Uczelni Łazarskiego zorganizował konferencję naukową „Bezzałogowe statki powietrzne - aspekty praktyczne”.