Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Informacje


2016.06.23, 14:31

SESAR – FUTURE for Aviation
sesar.jpg

Realizacja projektów lotniczych w ramach ogólnoeuropejskiego programu SESAR była tematem przygotowanej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej drugiej konferencji o inwestycjach wpisujących się w europejską przestrzeń powietrzną – SESAR – FUTURE for Aviation.2016.06.23, 10:56

Kontrolerzy PAŻP na lotnisku w Szymanach
PANSA_logo.jpg

23 czerwca Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpoczęła służbę w strefie kontrolowanej i rejonie kontrolowanym lotniska Olsztyn – Mazury.2016.06.22, 09:30

Organizacja i ograniczenia w ruchu lotniczym na czas Szczytu NATO w Warszawie – szkolenie PAŻP dla policjantów garnizonu warszawskiego.
ksp_21.06.16.jpg

21 czerwca br. Kierownik Działu Współpracy Operacyjnej Służb Ruchu Lotniczego Zbigniew Masłowski przeprowadził w Komedzie Stołecznej Policji szkolenie nt. wprowadzanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) ograniczeń w ruchu lotniczym w czasie Szczytu NATO. W szkoleniu  uczestniczyli policjanci z garnizonu warszawskiego oraz przedstawiciele prokuratury regionalnej i okręgowej w Warszawie.2016.06.21, 08:26

Spotkanie służb ruchu lotniczego PAŻP z lekarzami orzecznikami medycyny lotniczej
spotkanie_20.06.16.jpg

Od dnia 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011. Wymagania zawierają m.in. regulacje dotyczące lekarzy orzeczników i centrów medycyny lotniczej oraz określają wymagania zdrowotne dla kontrolerów ruchu lotniczego (Załącznik IV – ATCO.MED).

Zmiany, które będą obowiązywały na początku przyszłego roku są niezwykle istotne dla wszystkich pracowników służb ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, dlatego też PAŻP jest współorganizatorem spotkań kontrolerów ruchu lotniczego oraz pracowników służby informacji powietrznej (FIS) z Naczelnym Lekarzem Lotnictwa Cywilnego oraz Konsultantem Krajowym w dziedzinie medycyny lotniczej i lekarzami orzecznikami medycyny lotniczej, którzy w ramach swoich obowiązków wydają orzeczenia o zdolności do pełnienia czynności lotniczych przez pracowników służb ruchu lotniczego.