Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2013.02.22, 13:18

Ruch lotniczy, SES i FAB na Konferencji Lotnisko 2013

zdj

21 lutego 2013 roku odbyウa si Mi鹽zynarodowa Konferencja i Wystawa LOTNISKO 2013, na ktrej przedstawiane i dyskutowane byウy mi鹽zy innymi zagadnienia uzyskanych wynikw operacyjnych w roku 2012, a takソe zagadnienia dotyczアce rozwoju lotnisk regionalnych, ich wyposaソenia i finansowania.

Omawiane byウy teソ wyniki konferencji WATMC 2013. W trakcie Sesji II dyskutowano kierunki rozwoju lotnictwa wspierane przez Komisj Europejskア oraz stan realizacji wymaga zawartych w SES i w koncepcji FAB-w. Jednym z wydarze towarzyszアcych WATMC 2013 byウo SESAR Forum zatytuウowane "From Innovation to Solution".
650 uczestnikw forum i trzech warsztatw, zapoznaウo si zarwno z dotychczasowymi post麪ami w realizacji programu SESAR, jak i z planami dziaウa zmierzajアcych do modernizacji zarzアdzania europejskim ruchem lotniczym. http://www.sesarju.eu/atc/sesar-forum

Polska Agencja ッeglugi Powietrznej byウa Partnerem Strategicznym, a takソe braウa czynny udziaウ w tym wydarzeniu. Prezes PAッP zaprezentowaウ informacje o wynikach operacyjnych w roku 2012, kosztach zapewniania sウuソb ATM/CNS w Polsce na tle innych krajw w Europie, a takソe stan realizacji koncepcji FAB w odniesieniu do dziaウa realizowanych w FAB Baltic.

Prezentacja "Gウwne kierunki zmian z sektorze lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej" wygウoszona przez Prezesa PAッP, Krzysztofa Banaszka.

Wi鹹ej informacji o Konferencji LOTNISKO 2013:
http://www.lotnisko.ztw.pl/

Dokumenty FAB Baltic: http://www.balticfab.eu/
Zakウadka „Documents”: http://www.balticfab.eu/?info=documents_2012_12

Omawiane byウy teソ wyniki ヲwiatowego Kongresu ATM 2013 (WATMC 2013).fot. Andrzej Karwowski (PAッP), przemawia Prezes PAッP, Krzysztof Banaszek
powrt