Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2018.09.27, 11:30

CANSO i EUROCONTROL zacieśniają współpracę w celu zwiększenia pojemności przestrzeni powietrznej

zdj

25 września 2018 roku w Brukseli miało miejsce spotkanie wysokiego szczebla, w którym wzięli udział przedstawiciele europejskich instytucji zrzeszonych w CANSO oraz Dyrektor Generalny EUROCONTROL. Debatowano nad tym, w jaki sposób obydwie organizacje mogą zacieśnić współpracę w celu rozwiązania palących kwestii związanych z przepływem ruchu lotniczego i pojemnością europejskiej przestrzeni powietrznej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej była reprezentowana przez Prezesa, Pana Janusza Janiszewskiego oraz Pana Macieja Rodaka.

Głównym celem spotkania było ustalenie sposobu, w jakich CANSO i EUROCONTROL mogą wspólnie stawić czoła wyzwaniom pojawiającym się wraz ze wzrostem ruchu lotniczego w kontekście wdrożenia koncepcji Jednolitego Europejskiego Nieba. Wnikliwe debaty skutkowały określeniem szeregu wspólnych działań oraz wskazaniem kluczowych kwestii, nad którymi prace będą prowadzone w kolejnych miesiącach.

Dyrektor Generalny EUROCONTROL, Eamonn Brennan powiedział: „EUROCONTROL skupia się na wspieraniu europejskiego lotnictwa. Przy prognozach przewidujących wzrost ruchu lotniczego o 1,9% rocznie w ciągu kolejnych 20 lat, oraz opóźnieniach osiągających rekordowo wysokie wartości w bieżącym roku, musimy zająć się ograniczeniami pojemności przestrzeni powietrznej i zagwarantować pasażerom, że dzięki transportowi lotniczemu dotrą do swoich destynacji na czas. EUROCONTROL i CANSO muszą jeszcze bardziej zacieśnić współpracę zarówno teraz, jak i w przyszłości tak, by europejska przestrzeń powietrzna i systemy zarządzania ruchem lotniczym były w stanie zagwarantować wydajność i pojemność sektorową, jakiej oczekują przewoźnicy.”

Przewodniczący komisji CANSO, Jan Klas powiedział: „Obecnie skupiamy się na zwiększaniu pojemności przestrzeni powietrznej. Nie możemy jednak zapominać o innych, równie istotnych kwestiach, związanych z całokształtem zarządzania i planowania ruchu lotniczego. EUROCONTROL, jako pełniąca funkcję Network Managera, we współpracy z dostawcami usług żeglugi powietrznej, odgrywa tu bardzo istotną rolę. Ogromne ilości danych lotniczych pochodzących z różnych źródeł, wykorzystywanych przez nią na co dzień, mogą pomóc w zrozumieniu zależności pomiędzy opłacalnością, pojemnością, bezpieczeństwem i kwestiami związanymi z ochroną środowiska, umożliwiając tym samym znalezienie sposobu przeciwdziałania rosnącemu natężeniu ruchu lotniczego. Liczmy na dalszą współpracę z EUROCONTROL w zapewnieniu wysokiej jakości europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym.”
powrót