Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2019.05.09, 12:05

Zosta Kontrolerem Ruchu Lotniczego!

zdj

PAッP to jedyna w Polsce firma, ktra szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerw ruchu lotniczego. Obecnie PAッP szuka osb, ktre chcア wziア udziaウ w kursie przygotowujアcym do pracy na stanowisku:

Kontrolera ruch lotniczego

Poszukujemy kandydatw, ktrzy majア wyobraシni przestrzennア, sア odpowiedzialni, podejmujア bウyskawicznie decyzje, dobrze radzア sobie ze stresem i umiejア kontrolowa caウoカ sytuacji, a jednoczeカnie potrafiア pracowa razem z innymi i tworzy zgrany zespウ.

KLIKNIJ TU BY PRZEJヲニ DO ZAK」ADKI "KARIERA"

Osoby, ktre zostanア zakwalifikowane na kurs, czeka blisko 2 lata jedynych w swoim rodzaju, wyjアtkowych „studiw” lotniczych. To zasb wiedzy i umiej黎noカci, ktre moソna naby wyウアcznie w Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej. Rozpocz鹹ie kursu oznacza automatycznie nawiアzanie stosunku pracy z Polskア Agencjア ッeglugi Powietrznej. Umowa o prac jest umowア na czas okreカlony zawieranア na czas trwania szkolenia.

Jak wyglアda szkolenie?

Pierwszym etapem jest szkolenie podstawowe, skウadajアce si gウwnie z zaj teoretycznych. Podczas tej czカci kursant opanuje wiedz z zakresu prawa lotniczego, meteorologii, przepisw ruchu lotniczego, nawigacji, osiアgw statkw powietrznych i innych przedmiotw – sウowem wiedz o lotnictwie, w dawce i natソeniu pozwalajアcym na pシniejsze rozpocz鹹ie etapu nauki na symulatorze. Po zakoczeniu szkolenia podstawowego nast麪uje podziaウ kursantw na poszczeglne rodzaje sウuソby lotniczej.
Badajアc predyspozycje i umiej黎noカci, kursanci kierowani sア na szkolenia w zakresie radarowych sウuソb kontroli obszaru, zbliソania lub proceduralnej kontroli lotniska. Decyzja o przydziale do konkretnej sウuソby podejmowana jest na podstawie wynikw szkolenia podstawowego. Kandydat musi by gotowy do podj鹹ia pracy w wybranym przez Pracodawc organie.
W trakcie trwania kolejnego etapu szkolenia do uprawnienia kursanci zdobywajア wiedz w zakresie dedykowanej sウuソby. Zakoczenie tej czカci nauki pozwala w kocu na rozpocz鹹ie szkolenia praktycznego na symulatorze.
Podczas caウego szkolenia skrupulatnie sprawdzana jest odpornoカ na stres, umiej黎noカ szybkiego podejmowania decyzji i pracy w zespole. Szkolenie praktyczne na symulatorze koczy si egzaminem, po ktrym kursant zdobywa licencj praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego (S-ATCL - Student-Air Traffic Controller Licence), uprawniajアcア do podj鹹ia praktyki na stanowisku operacyjnym tj. w ソywym ruchu pod nadzorem instruktora. Ostatni etap szkolenia odbywa si w docelowym miejscu pracy kursanta i trwa nie krcej niソ 10 miesi鹹y.
Szkolenie koczy sprawdzenie wiedzy i umiej黎noカci nabytych podczas caウego okresu nauki. Sprawdzenie to ma charakter egzaminu pastwowego, na podstawie ktrego wydawana jest licencja Kontrolera Ruchu Lotniczego uprawniajアca do samodzielnego peウnienia sウuソby, ktrej celem jest zapewnienie bezpieczestwa wszystkim statkom powietrznym, znajdujアcym si w przestrzeni odpowiedzialnoカci Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej.


Zgウaszajアc si do nas masz pewnoカ, ソe:

• otwierasz przed sobア drzwi do dobrze pウatnej pracy i prestiソowego zawodu,
• zapewnimy Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby uzyska licencj kontrolera ruchu lotniczego,
• zapewnimy Ci zakwaterowanie na czas caウego kursu,
• zapウacimy Ci za to, ソe b鹽ziesz uczestniczyウ w tym kursie.

W zamian za to oczekujemy od Ciebie, ソebyカ:
• zainwestowaウ swj czas w nasz kurs,
• zainwestowaウ swojア energi w proces nauki,
• byウ konsekwentny i zdeterminowany,
• umiaウ wspウpracowa z drugim czウowiekiem,
• miaウ odwag mwi wprost, co myカlisz,
• miaウ wyksztaウcenie co najmniej カrednie oraz カwiadectwo dojrzaウoカci po zdaniu egzaminu maturalnego,
• znaウ dobrze j黝yk angielski (zarwno mwiony, jak i pisany - min. poziom B2),
• biegle posウugiwaウ si j黝ykiem polskim,
• posiadaウ wysokア odpornoカ na stres,
• miaウ poprawnア wymow oraz dobrア dykcj,
• posiadaウ ponadprzeci黎nア wyobraシni przestrzennア oraz orientacj w przestrzeni.

Nabr koczy si 19 maja 2019 roku. Wypeウnij i przeカlij nam FORMULARZ juソ teraz!Nauka w Oカrodku Szkolenia Personelu ATS w Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej
powrt